Finał polskiej odsłony kampanii „Every Day, Care“ Dzięki partnerstwu Whirlpool z fundacją Habitat for Humanity 7 mieszkań trafi do wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Aninie

Warszawa, 13 lipca 2016 – Siedem gotowych do zamieszkania kawalerek zostało przekazanych młodzieży opuszczającej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Księży Orionistów w Aninie. Niektórzy z nich, do swoich  nowych domów, przeprowadzą się…
Czytaj więcej >>