Odpowiedzialny znaczy ubezpieczony. Jak dbać o interes firmy nie zapominając o własnym majątku?

Polscy managerowie deklarują, że znają ewentualne prawne konsekwencje błędów popełnionych w ramach wykonywania swoich obowiązków (71 proc.). Jednak poproszeni o ich wskazanie, najczęściej wymieniają tylko te finansowe (70 proc.). Z…
Czytaj więcej >>