Inne

Nowoczesne produkty SISTAG w Przepompowni ścieków Garbary w Poznaniu

Zapewnienie odpowiedniej wydajności obiektu oraz jego bezawaryjnej eksploatacji, szczególnie w przypadku intensywnych opadów deszczu oraz wystąpienia powodzi – to zadania, jakie postawiła sobie świadcząca usługi wodociągowo-kanalizacyjne spółka Aquanet z Poznania. W…
Czytaj więcej >>