JAK ROZWIJAĆ DZIECIĘCĄ WYOBRAŹNIĘ, WRAŻLIWOŚĆ I POCZUCIE ESTETYKI?

Bardzo ważnym elementem kształtowania osobowości dziecka jest przedstawianie mu nowych obszarów zainteresowań. Szczególnie cenny jest wpływ sztuk plastycznych, muzyki czy tańca, które rozwijają wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne, wrażliwość i poczucie estetyki…
Czytaj więcej >>