Wojciech Zieliński, MakoLab S.A.: dynamiczny wzrost w 2014 i ekspansja zagraniczna

„Rok obrotowy 2014 był szczególnie korzystny dla MakoLab 28% wzrostu i podwyższenie działalności eksportowej do poziomu 70% całkowitej sprzedaży to kluczowe liczby, obrazujące dynamiczny rozwój spółki w tym okresie. Powiększenie sprzedaży…
Czytaj więcej >>