15 maja 2017 r. Fundacja Humanites – w ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin – już po raz szósty organizuje akcję ,,Dwie Godziny dla Rodziny”. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Gotowanie na Rodzinnym Planie”. W tym roku zaangażowanie zadeklarowali młodzi aktorzy, kucharze i blogerzy m.in.: Michał Malinowski, Urszula Dębska, Julia Kamińska, Aneta Zając, Tomasz Ciachorowski, Damian Kordas – najmłodszy Master Chef w Europie. Firmy biorące udział w wydarzeniu podarują swoim pracownikom symboliczne dwie dodatkowe godziny czasu wolnego, aby zwrócić uwagę na znaczenie nawiązywania i podtrzymywania relacji w rodzinach. Dziś pracodawcy wiedzą, że budowanie wizerunku firmy opartej na wartościach ważnych dla pracownika to nieodłączny element employer brandingu. Coraz częściej profil zasad, którymi kieruje się organizacja, jest kartą przetargową na rynku pracownika.

 

– Rynek pracy poświęca obecnie dużo uwagi społecznej roli pracowników, dlatego z roku na rok zainteresowanie akcją jest coraz większe. „Dwie Godziny dla Rodziny” zostały wymienione na liście najważniejszych czynników tworzących klimat dobrego miejsca pracy w ogólnopolskiej sondzie ,,Great Place to Work 2017”. Do tej pory Międzynarodowy Dzień Rodzin obchodziło z fundacją ponad 500 polskich i międzynarodowych firm. W tym roku widzimy, że zainteresowanie akcją jest znacznie większe niż w latach poprzednich – mówi Zofia Dzik, prezes Fundacji Humanites.

 

Wartość dodana dla pracowników

 

Obecnie na rynku pracy uwaga przenosi się na pracownika. Pracodawcy poszukują nowych talentów, ludzi, którzy są kreatywni, chcą wnieść coś innowacyjnego do firmy. Mają przy tym świadomość, że jeśli chcą być atrakcyjni jako pracodawcy muszą również dać coś od siebie, poszerzać elementy gratyfikacji. Jak podaje Business Insider[1] ponad połowa zatrudnionych twierdzi, że to właśnie dodatki i benefity decydują o tym, czy rozważyć przyjęcie nowej oferty pracy. Co ciekawe, 80 proc. z nich uważa, że woli otrzymać bonusy w postaci np. większej ilości wolnego czasu niż podwyżkę finansową. Wszystko to sprawia, że pracodawcy coraz więcej inwestują w pogramy integrujące zawodową i rodzinną sferę życia. Przekłada się to na zdolność do pozyskania oraz utrzymania pracowników, a także wzrost ich motywacji.

 

– Nie liczy się już jedynie wynagrodzenie finansowe, ale także bonusy dodatkowe jak np. wolny czas dla rodziny. Jest to dla pracodawców nowe wyzwanie, aby stworzyć pozytywną markę, jako instytucję, która świadomie postrzega swoich pracowników nie tylko jako zatrudnionych, ale także ludzi z ich rolami społecznymi i bagażem doświadczeń. Dziś budowa wizerunku firmy otwartej na wartości ważne dla pracownika to nieodłączny element employer brandingu – mówi Zofia Dzik.

 

Jak wskazuje najnowszy raport Aon Hewitt[2], stworzony na podstawie informacji uzyskanych od ponad 5 mln pracowników z ponad 1000 organizacji na całym świecie w latach 2015-2016, poprawa poziomu zaangażowania wśród pracowników to wymierna korzyść dla firmy. Badania pokazują, że 5 proc. wzrost zaangażowania pracowników wiąże się z 3 proc. zwiększeniem przychodu w organizacji w kolejnym roku.

 

Pracownicy doceniają starania firm biorących udział w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”

 

Według badań Stana Slapa, współpracującego z pracodawcami i pracownikami w celu budowania sukcesu firm, przeprowadzonych wśród 10 tysięcy menadżerów z 70 krajów, najważniejszą wartością dla nich jest rodzina. Jednocześnie na pytanie: „Która wartość jest najbardziej zagrożona” odpowiedź również brzmiała rodzina.[3] Firmy, które decydują się dać pracownikom dwie dodatkowe godziny wolnego czasu na spędzenie go z najbliższymi, pokazują tym, że wspierają ich odpowiedzialną rolę społeczną – członka rodziny – matki, ojca, syna, córki itd. Z kolei zatrudnione w nich osoby doceniają zaangażowanie swoich przełożonych. Ważna jest dla nich świadomość, że firma interesują się nimi nie tylko jako pracownikami, ale także ludźmi. Przekłada się to na pozytywny wizerunek pracodawców.

 

– W interesie pracodawcy jest współpraca z zaangażowanymi ludźmi, dla których praca jest wartością, nie przymusem. Wspomagając ich rozwój, nie tylko zawodowy, ale także prywatny, oddziałujemy na ich role społeczne – między innymi jako rodziców czy partnerów. Tym samym akcja ,,Dwie Godziny dla Rodziny” jest wyrazem troski pracodawców o sferę rodzinną i równowagę życiową osób, które zatrudniają. Dla pracowników akcja stała się ważnym elementem wyróżniającym dobre miejsce pracy – podkreśla Zofia Dzik.

 

Kampania na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń społecznych

 

– Celem Fundacji Humanites jest inspiracja do odświeżenia rodzinnych relacji, odkrycia na nowo bliskich osób. Co roku fundacja podpowiada w jaki sposób można spędzić „Dwie Godziny dla Rodziny”. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Gotowanie na Rodzinnym Planie”. Akcja ma przypomnieć o ważnym dla budowania więzi zwyczaju spożywania posiłków w gronie rodzinnym, kiedy jest czas na rozmowy, wymianę poglądów – podkreśla Amanda Szeligowska, koordynator akcji ,,Dwie Godziny dla Rodziny”.

 

Akcja społeczna ,,Dwie Godziny dla Rodziny” inspiruje pracowników i ich rodziny do dobrej, międzypokoleniowej rozmowy, wykraczającej poza rutynę codziennego dnia. 15 maja pracodawcy dobrowolnie skracają dzień pracy swoim pracownikom o dwie godziny. Ten symboliczny gest pokazuje, że pracownik poza pracą pełni również inne role społeczne.

 

Zasięg kampanii z roku na rok jest coraz większy. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło ponad 300 polskich i międzynarodowych firm, dużych grup kapitałowych oraz instytucji publicznych, a także uczelnie wyższe i samorządy. Wśród nich były między innymi takie firmy jak: Alior Bank, Grupa Allianz, Grupa Aviva, Grupa ATM, Grupa ATOS, Grupa AXA, Grupa Bosch, Grupa EFL, ENEL-MED, Grupa Erbud, Electrolux, GFK Polonia, Great Place to Work, Google Polska, ING Ż̇ycie, K2, MetLife, Microsoft, Grupa PKN ORLEN, Oracle, Orange Polska, Pentacomp, PKO PTE, Bank PKO BP, Play, PwC, Questa, Siemens, Grupa Tauron, Tchibo, Wedel, Wirtualna Polska, EY i wiele innych.

 

Co roku działania fundacji wspiera także wiele znanych osób. Są wśród nich m.in. Zbigniew Wodecki, Stanisław Soyka, DJ Wika, Mezo oraz prof. Jerzy Bralczyk. Wywiady na temat ich wspomnień, marzeń i wartości, którymi kierują się w życiu można obejrzeć na stronie: www.mamrodzine.pl/2-godziny-dla-rodziny/inspiracje/obejrzyj/.

 

Kontakt:

Zofia Dzik – Prezes Zarządu Fundacji Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania tel.: 504 14 47 84, email: zofia.dzik@humanites.pl.

Amanda Szeligowska – Koordynator akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania tel. 505 976 309, email: amanda.szeligowska@humanites.pl.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Międzynarodowy Dzień Rodzin przypada 15 maja. Został ustanowiony w 1993 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Fundacja Humanites założona została we wrześniu 2010 roku przez grupę zaangażowanych zawodowo rodziców. Chęć powołania fundacji narodziła się z potrzeby wiedzy i wymiany doświadczeń na temat budowania zdrowych relacji w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z nastolatkami. Głównym celem Fundacji Humanites jest wsparcie współczesnej, zapracowanej rodziny w kontekście budowania zdrowych, trwałych więzi oraz kształtowania rozwoju młodego pokolenia i jego systemu wartości. W swoich działaniach fundacja bierze pod uwagę szereg wyzwań dzisiejszego świata, takich jak zalew informacji, konsumpcjonizm, wszechobecną agresję i ciągłe życie w biegu.

 

Projekty Fundacji Humanites charakteryzują się systemowym podejściem i koncentrują się na czterech kluczowych obszarach, które mają istotny wpływ na kształtowanie wzorców i wartości młodych ludzi. Te obszary to:

  • Rodzina jako pierwsze miejsce skąd czerpiemy wzorce życiowe;
  • Środowisko Pracy jako miejsce w którym realizujemy swój potencjał i jesteśmy nośnikami wybranych wartości i wzorców;
  • System Edukacji, gdzie dzieci i młodzież spędzają gros swojego czasu na lekcjach i w ramach grup rówieśniczych;
  • Świat Mediów, który ma ogromny wpływ wzorcotwórczy.

 

Oprócz obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny i akcji „Dwie Godziny dla Rodziny” Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania realizuje wiele systemowych projektów na rzecz rozwijania relacji rodzinnych i wspierania rozwoju młodego pokolenia: m.in. innowacyjny program „Akademia Przywództwa Liderów Oświaty” z udziałem wiodących wykładowców ze świata biznesu, psychologii, socjologii i pedagogiki. Specjaliści Fundacji Humanites oferują również indywidualnie dobraną pomoc dla pracowników i ich rodzin w zakresie wyzwań związanych z ich życiem prywatnym dzięki pakietowi pierwszej pomocy – Assistance Rodziny. Fundacja prowadzi także portal społecznościowy dla rodziców www.mamrodzine.pl  oraz promuje i rozwija według opracowanej przez Zofię Dzik  metodologii „Spójne Przywództwo” oparte na zrównoważonym rozwoju człowieka. Organizuje również cykl konferencji „Sukces w Pracy = Sukces w Rodzinie?” z udziałem wyjątkowych i inspirujących liderów biznesu z Polski i z zagranicy.

[1] Źródło: http://www.businessinsider.my/perks-companies-like-facebook-and-google-offer-their-employees-2016-9/#pObGBZ3FGCaMqgu0.97

[2] Korporacja świadcząca usługi z zakresu doradztwa i outsourcingu w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.

[3] S. Slap, Jestem moją pracą. Rozrzućcie me prochy w sali konferencyjnej, wyd. Onepress.