logo_konkursu_architektonicznego_ow_sarp_libet

Pod koniec września rozstrzygnięty został otwarty konkurs ideowy organizowany przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z firmą Libet na koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej pomiędzy ul. Jasną, Zgoda i Złotą w Warszawie. W konkursie wzięło udział wiele inspirujących, twórczych i przemyślanych prac, których autorzy wykazali się dużą wrażliwością przy interpretacji pojęcia piękna oraz jego odzwierciedleniu w praktycznym aspekcie projektów.

Przedmiot konkursu – poza koncepcją zagospodarowania wskazanej przestrzeni – stanowiło także przedstawienie projektu mebla miejskiego, który będzie mógł znaleźć zastosowanie w obszarze objętym konkursem oraz w pozostałych przestrzeniach publicznych Warszawy i innych dużych miast. Siedzisko mogło być uzupełnione o różne elementy małej architektury, w tym również wykonane z surowców innych niż beton.

Sąd konkursowy w składzie: Bolesław Stelmach, Rafał Mroczkowski, Katarzyna Nosalik, Tomasz Fudala, Jan Sukiennik dokonał oceny prac złożonych w konkursie. Jury oceniało oryginalność przedstawionej idei interpretacji piękna, prospołeczność, kreatywność i funkcjonalność rozwiązań, a także estetykę i innowacyjność, proekologiczność oraz możliwości realizacyjne. Wyniki zostały ogłoszone podczas tegorocznej edycji Warszawskiego Tygodnia z Architekturą organizowanego przez OW SARP.

Laureaci konkursu

I nagroda została przyznana pracy, której autorami byli Wojciech Hryszkiewicz i Jakub Gondorowicz. W opinii Sądu konkursowego była to najciekawsza propozycja funkcjonalno-przestrzenna wynikającą z najtrafniejszej analizy uwarunkowań przekształcenia przestrzeni placu. Autorzy zinterpretowali ideę piękna jako „porządek, zasadę, której podporządkowane są wszystkie elementy placu”. Sąd konkursowy przyznał trzy wyróżnienia I stopnia: pierwsze z nich otrzymała praca autorstwa Kacpra Ludwiczaka za ciekawy i oryginalny mebel miejski o uniwersalnym charakterze i prostocie formy oraz elastyczności funkcjonalnej, a także za koncepcję placu jako wyrazistej publicznej przestrzeni śródmiejskiej. Laureatami kolejnego wyróżnienia I są Wojciech Szydłowski i Konrad Brzykcy za bardzo wyrazistą, zdecydowaną koncepcję programu funkcjonalnego aktywującego przestrzeń publiczną placu oraz czytelne i konsekwentne rozmieszczenie poszczególnych jego elementów. Wyróżnienie I stopnia przydzielono również Robertowi Witczakowi. Praca ta stanowiła trafną diagnozę niekorzystnych zmian przestrzeni Warszawy w ostatnich dekadach i bardzo ciekawą jej manifestację. Wyróżnienie II stopnia otrzymała praca autorstwa Łukasza Kaczmarka, Anny Klimczak oraz Ewy Plucińskiej za dużą wrażliwość na społeczny aspekt przy tworzeniu żywej przestrzeni miejskiej. Ponadto przyznano dwa wyróżnienia honorowe: dla pracy, której autorami są: Grupa MAZaK, Zuzanna Banaś, Magdalena Budyta, Katarzyna Gębalska, Aleksandra Konstanciak oraz dla projektu Patryka Gwiazdy.

Dodatkowo, zaproszenie na organizowane przez firmę Libet warsztaty w Łodzi otrzymają autorzy wszystkich prac nagrodzonych i wyróżnionych, a także autorzy projektu zespołowego: Olenderek&Olenderek Architekci – OOA sp. z o.o., a także kolejnej pracy grupowej: Piotr Straszak i Mikołaj Zdanowski.

Partnerami konkursu byli: kwartalnik Rzut oraz Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, natomiast patronatu medialnego udzielili: ARCH, Zawód Architekt, Sztuka Architektury, Architektura i Biznes, Infoarchitekta.pl, Architektura Murator oraz Zieleń Miejska, której wydawca dodatkowo ufundował roczną prenumeratę magazynu dla laureata nagrody głównej.

Libet S.A. to lider w segmencie kostek Premium i innych betonowych materiałów nawierzchniowych na polskim rynku. Pełniąc rolę trendesettera wyznacza kierunki rozwoju rynku. Produkty sygnowane marką Libet wyróżniają się nie tylko doskonałymi parametrami technicznymi, ale również innowacyjnością i ciekawym wzornictwem. W równym stopniu stają się ozdobą posesji prywatnych, jak i przestrzeni publicznych. Wysoki poziom jakościowy i estetyczny wyrobów wrocławskiej firmy jest zasługą m.in. nowoczesnego parku maszynowego oraz wykorzystywania najnowszych technologii i odpowiednio selekcjonowanych surowców. Swój udział mają w tym także laboratoria, istniejące przy każdym z 15 zakładów produkcyjnych, które nadzorują przebieg procesu produkcji, wdrażają nowe procedury i pracują nad własnymi, nowatorskimi rozwiązaniami.

Libet S.A.

Powstańców Śląskich 5

53-332 Wrocław

Dział Obsługi Klienta – infolinia: 801 542 381

www.libet.pl

https://www.facebook.com/RozmowyNaTarasie