Mazowiecki Klaster BioTechMed jest jednym z czternastu klastrów dofinansowanych w ramach działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym”. Kwota dofinansowania Klastra BTM wyniosła 3 901 840,00 zł natomiast całkowita wartość projektu to 5 513 160,00 zł.

Klaster BTM stanowi skuteczny instrument realizacji potrzeb podmiotów działających w branży bio-tech-med. Jest skupiskiem firm działających w tych samych lub pokrewnych sektorach, które konkurują, a jednocześnie współdziałają ze sobą, podmiotów świadczących na ich rzecz usługi, wyspecjalizowanych dostawców oraz jednostki naukowe, będące w polskich warunkach podstawowym źródłem pozyskiwania nowych technologii. Funkcjonując w Klastrze BTM firma zwiększa poziom interakcji, współpracy i przepływów wiedzy, a co za tym idzie przyśpiesza innowacyjne przedsięwzięcia i lepiej wykorzystuje dostępne zasoby, zarówno prywatne, jak i publiczne.

Podczas pierwszego spotkania Mazowieckiego Klastra BioTechMed, które odbyło się w dniu  06.11.2014 r. w auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (tzw. CENT III), pojawili się nie tylko członkowie Klastra BTM, ale również naukowcy, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządu województwa mazowieckiego. Prelegenci przedstawili projekty powiązane z Klastrem BTM, jego sukcesy oraz wizję rozwoju.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się, że partnerzy Klastra BTM mają nie tylko większą siłę przebicia i oddziaływania, ale również lepszą możliwość kształtowania tożsamości marki w regionie. Dodatkowymi korzyściami płynącymi z przynależności do Klastra BTM jest również dużo lepszy dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej, naukowej i nowych technologii oraz obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania: https://www.youtube.com/channel/UC_dDsGh4MCYJ_o3uaTVYchA

Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed / OncoArendi http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed / OncoArendi
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTech Med / Innowacyjna Polska http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTech Med / Innowacyjna Polska
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed http://www.btminnovations.pl
Klaster BioTechMed
http://www.btminnovations.pl