Aasa Polska zorganizowała 26 lipca swój pierwszy Dzień Różnorodności pod hasłem „Różnorodność we współczesnym świecie. Dlaczego biznes potrzebuje zarządzania różnorodnością?”. W jego ramach pracownicy firmy poznali bliżej ideę projektu Karta Różnorodności. Ogłoszono także rekrutację do Globalnego Zespołu Ambasadorów i Ambasadorek Różnorodności.

Ponad 83 proc. pracowniczek i pracowników Aasa uważa, że firma ceni różnorodność – tak wynika z Badania Zaangażowania i Satysfakcji Pracowników i Pracowniczek Aasa Polska, przeprowadzonego przez Aon Hewitt w ubiegłym roku. Dało to początek szeregowi działań, z których najważniejszym było podpisanie Karty Różnorodności w Polsce, Estonii i Szwecji na przełomie roku 2017 i 2018. Tym samym Aasa rozpoczęła angażowanie całego zespołu we wdrażanie zasad zarządzania różnorodnością i standardów równego traktowania w miejscu pracy.

Jesteśmy przekonani, że różnorodność i wielokulturowość jest fundamentalną wartością współczesnych społeczeństw i innowacyjnych organizacji. Podejście zarządu naszej firmy do zarządzania różnorodnością ma na celu zapewnienie, że szanujemy się nawzajem i jesteśmy otwarci na różne poglądy i punkty widzenia, w celu budowania silniejszego zespołu i biznesu, z korzyścią dla naszych klientów i udziałowcówpodkreśla Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.

Aasa prowadzi działalność w sześciu krajach na trzech kontynentach, a jej pracownicy i pracowniczki mówią w trzynastu językach ojczystych. Firma chce w jeszcze większym stopniu zapewnić ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, orientację psychoseksualną, religię czy bezwyznaniowość oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.

W tym celu na poziomie całej spółki ogłoszono utworzenie globalnego zespołu Ambasadorów i Ambasadorek Różnorodności, który zostanie wybrany w ramach rekrutacji wewnętrznej. Jego zadaniem będzie koordynacja wszystkich wysiłków firmy, mających na celu budowanie różnorodności i rozwijanie kultury współpracy w jej poszczególnych oddziałach.

W trakcie Dnia Różnorodności zarząd firmy wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyjaśnili również, na czym polega idea Karty Różnorodności oraz tworzenie włączającego środowiska pracy. W tym celu zaprezentowano mapę kulturową z modelem dekodowania różnic kulturowych, opracowaną przez Erin Meyer. Mapa pomogła wszystkim zrozumieć różnice kulturowe m.in. w zakresie komunikowania się, podejmowania decyzji, budowania zaufania czy terminowości występujące w poszczególnych krajach, a tym samym usprawnić współpracę w firmie na poziomie międzynarodowym.

Spotkanie zakończono grą edukacyjną z elementami quizu i dyskusji na temat szeregu aspektów różnorodności i zarządzania nią w miejscu pracy. Jej celem było uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na różnorodność poglądów oraz perspektyw postrzegania świata. Przy wsparciu moderatorów i moderatorek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zespół Aasa Polska miał okazję rozwinąć swoje zdolności w zakresie empatii, współpracy i aktywnego słuchania.

* * *

O Aasa Polska S.A.

Aasa Polska S.A. jest technologiczną firmą finansową o skandynawskich korzeniach, specjalizującą się w udzielaniu pożyczek ratalnych dla konsumentów oraz małego biznesu, w oparciu o zasady odpowiedzialnego pożyczania. Firma nie udziela pożyczek krótkoterminowych, dba o rozwój rynku i klienta. Ściśle współpracuje z instytucjami branżowymi takimi jak Biuro Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej – ERIF i Infomonitor. Jest członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Łączy pozytywne cechy oferty banków z propozycją firm pożyczkowych – szybkość, prostotę, transparentność i bezpieczeństwo. Wchodzi w skład grupy Aasa Global z siedzibą w Estonii, założonej w 2011 roku i prowadzącej działalność pożyczkową również w Finlandii i Szwecji.