Spółka Altvater Piła, której współwłaścicielem są Miasto Piła oraz ENERIS Surowce S.A., zapowiada stworzenie w tym roku nowych miejsc pracy w wyspecjalizowanym Centrum Zarządzania Należnościami. Firma zakupiła również nowoczesne i ekologiczne śmieciarki oraz planuje otwarcie Ścieżki Edukacji Ekologicznej, z której będą mogli korzystać mieszkańcy Piły.
Nowe miejsca pracy
Urząd Miasta Piła ustalił z ENERIS Surowce S.A., drugim współwłaścicielem Altvater Piła, że otworzy w Pile wyspecjalizowane Centrum Zarządzania Należnościami, które będzie zarządzało strumieniem należności ogólnopolskiej struktury ENERIS od instytucji, przedsiębiorstw i osób fizycznych. ENERIS Surowce S.A. zanotowała w ubiegłym roku około ćwierć miliarda złotych obrotu i świadczy usługi dla ponad 1,1 mln osób oraz przedsiębiorstw. W tym roku w Pile powstanie trzon Centrum składający się minimum z pięciu osób, a kolejne miejsca pracy będą tworzone w roku 2016.
„Bardzo cieszy mnie fakt, że udało się nam przekonać naszego partnera ENERIS Surowce do otwarcia swojego Centrum Usług Wspólnych w Pile. Oznacza ono nie tylko miejsca pracy w wyspecjalizowanym dziale, ale podkreśla również rangę Piły jako centrum zarządzania należnościami dla tej ogólnopolskiej firmy” mówi Piotr Głowski, Prezydent Miasta Piła.
Do tej pory Centrum Usług Wspólnych ENERIS Surowce znajdowało się w Kielcach, Jaworznie i Warszawie i obejmowało m.in. takie działy jak: księgowość i finanse, komunikację, IT czy dział zakupów.
Nowy tabor dla Piły
Do Altvater Piła trafiły nowoczesne śmieciarki zbudowane na podwoziu firmy MAN. Ich specjalistyczna zabudowa została stworzona w ten sposób, aby zmieścić 21 m3 wstępnie sprasowanych odpadów, a jednocześnie sprawnie poruszać się po wąskich miejskich i osiedlowych drogach.
„Warto podkreślić, że nowe pojazdy spełniają najsurowsze wymagania dotyczące redukcji emisji zanieczyszczeń opisane w normie EURO6 oraz są ciche. Ich wyposażenie jest na najwyższym, europejskim poziomie, co spowoduje, że będą jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, miały minimalny wpływ na środowisko i gwarantowały komfort pracy obsłudze. Jeden taki pojazd kosztuje około 600 tys. zł, ale jest opłacalną inwestycją” mówi Dariusz Mikołajczyk, Prezes Zarządu Altvater Piła sp. z o. o.
Należy podkreślić, że pojazdy, z których korzysta Altvater są wyposażone w profesjonalny System Monitoringu Odpadów Komunalnych, który pozwala na nadzorowanie w czasie bieżącym trasy śmieciarki i odbioru odpadów, a także rejestrowanie sytuacji problemowych, takich jak brak dostępu do pojemników czy obecność w pojemnikach surowcowych gruzu lub odpadów niebezpiecznych. System ten pozwala optymalizować trasy oraz na bieżąco reagować na ewentualne problemy.
Edukacja ekologiczna
Na terenie Altvater Piła powstanie również Ścieżka Edukacji Ekologicznej ENERIS, która pozwoli dzieciom w wieku 5-15 lat zdobywać wiedzę na temat prawidłowego postępowania z odpadami.
„Chcemy przekonać mieszkańców Piły do naszej idei, która zawiera się w trzech słowach: Redukuj, Odzyskuj, Przetwarzaj. REDUKUJ – swój wpływ na środowisko; ODZYSKUJ – tak dużo surowców jak to możliwe; PRZETWARZAJ – to czego nie da się już użyć jako surowca wtórnego, można jeszcze przetworzyć w kompost lub energię. Wiemy również, że w XXI wieku edukacja powinna być ciekawa, angażująca i interaktywna, bo tylko wtedy na długo pozostanie w pamięci” mówi Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS.
Ścieżka Edukacji Ekologicznej skierowana jest do uczniów starszych grup przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów. Składa się ona z serii 10 dużych tablic i kilkunastu małych, scenariusza lekcji, listy zagadek ekologicznych oraz certyfikatów dla uczestników zajęć edukacyjnych.

# # #

ENERIS to to polski lider ochrony środowiska specjalizujący się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, surowcowej oraz energetyki niskoemisyjnej. Jej głównym celem jest osiągnięcie pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią w gminach i przedsiębiorstwach. Zadanie to realizuje poprzez oferowanie sprawdzonych rozwiązań wynikających ze współpracy z renomowanymi firmami technologicznymi, ale także angażuje się i posiada potencjał do budowy innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb partnerów.
Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem spółek: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie, Altvater Piła oraz właścicielem Ekologicznego Centrum Utylizacji, a także ENERIS Recykling. ENERIS Surowce S.A. ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznie podejściem do odzyskiwania zasobów.

Altvater Piła jest największym odbiorcą odpadów komunalnych w północnej Wielkopolsce, a także jednym z większych pracodawców w Pile. Spółka istnieje od 1997 r. na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w którym 60% udziałów należy do ENERIS Surowce S.A., a pozostałe 40% do Miasta Piła i jest kontynuatorem działającej od 1947 r Zakładu Oczyszczania Miasta. Spółka świadczy usługi dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych oraz podmiotów komercyjnych. Obsługuje 240 000 mieszkańców z 19 gmin na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.
Altvater Piła jest partnerem społeczności lokalnych w rozwijaniu i utrwalaniu zachowań odpowiedzialnych ekologicznie. W ramach działań edukacyjnych prowadzimy prelekcje dla mieszkańców, młodzieży i dzieci oraz organizujemy wycieczki po naszym zakładzie dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami nowoczesnej gospodarki surowcowej.

www.grupa-eneris.pl