W pierwszej połowie 2013 r. blisko 30 proc. polskich przedsiębiorstw deklarowało podejmowanie działań, mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Niemal połowa z nich była reprezentowana przez podmioty z sektora produkcyjnego. Zgodnie z danymi ministerstwa gospodarki największą popularnością w tym zakresie cieszy się analiza zużycia energii. 

Z wrześniowego raportu wynika, że polskie firmy z sektora MSP coraz częściej stawiają na innowacyjne rozwiązania. Dotyczy to niemal wszystkich zakresów działalności firmy. Wspomniany trend dominuje głównie wśród podmiotów z branży produkcyjnej. Przedsiębiorstwa z tego sektora nie tylko coraz większą uwagę skupiają na usprawnianiu samych procesów, ale również, m. in. za pośrednictwem nowych technologii, dążą do sukcesywnego minimalizowana kosztów zużycia energii.

Optymalizacja na topie

Przeprowadzane badania wykazały, że działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii przynoszą ok. 5-procentowe oszczędności. Jedną z najpopularniejszych aktywności w tym obszarze jest termomodernizacja budynków. Podstawowymi elementami tego procesu są: docieplanie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana lub uszczelnianie okien oraz unowocześnienie lub całkowita wymiana systemów grzewczych. – Termomodernizacja mimo, że bardzo efektywna, to z oczywistych przyczyn wymaga sporych nakładów finansowych – zaznacza Dorota Czech z Phoenix Contact. – Ze znacznie mniejszymi kosztami wiąże się stały monitoring zużycia energii – dodaje przedstawicielka firmy, oferującej system EMwise. Kontrolowanie parametrów związanych z przepływem prądu w przedsiębiorstwie wymaga jedynie dostępu do komputera wyposażonego w popularny system operacyjny. Intuicyjna metoda, niewymagająca specjalistycznej wiedzy, może w efekcie prowadzić nie tylko do sporych oszczędności, ale również wydłużyć żywotność maszyn, na których bazuje firma.

Opłacalna kontrola

Permanentny monitoring pracy urządzeń pozwala na dokonanie szczegółowej analizy takich wskaźników, jak napięcie prądu czy moc. Widza w tym zakresie daje możliwość weryfikacji czasu pracy poszczególnych maszyn oraz ilości pobieranej przez nich energii, co może uchronić je przed ewentualnymi przeciążeniami. Ważnym elementem procesu optymalizacji kosztów przedsiębiorstwa jest zlokalizowanie najbardziej energochłonnych podzespołów, wśród których dominują te odpowiedzialne za pasteryzację, chłodzenie czy przede wszystkim pakowanie. Właściwie skonfigurowany system monitoringu umożliwia również weryfikację jakości dostarczanej energii. Wspomniany parametr w bardzo istotny sposób oddziałuje na podzespoły wywołując utajone lub natychmiastowe skutki. Kontrola w tym obszarze może uchronić przedsiębiorstwo nie tylko przed kosztownymi naprawami sprzętu, ale również, niosącymi za sobą spore straty finansowe, przestojami w produkcji.

 

Sektor produkcyjny, do którego należy branża spożywcza, jest jedną z gałęzi gospodarki generujących najwyższe koszty zużycia energii. Racjonalna eksploatacja podzespołów połączona ze stałym monitoringiem przepływu prądu to jedna z najkrótszych dróg, prowadzących do obniżenia kosztów z tego tytułu.