Pracownicy białostockiego oddziału DB Schenker dostrzegają potrzeby lokalnej społeczności. Pod koniec 2017 roku zaangażowali się w przygotowania spotkania wigilijnego ze Stowarzyszeniem Eleos, a także ze Stowarzyszeniem Droga. Jak sami przyznają, nie po raz pierwszy oferują swoją pomoc podczas wydarzeń dla ubogich, samotnych i wykluczonych.

Drobne gesty

Bardzo dobrze układała nam się współpraca z lokalnymi organizacjami podczas przygotowywania spotkań. Dwa lata temu o przedsięwzięciu Stowarzyszenia Droga usłyszeliśmy w telewizji, więc skontaktowaliśmy się z tą organizacją i zaproponowaliśmy pomoc. W ubiegłym roku również zaoferowaliśmy wsparcie. To wspaniałe uczucie, móc pomagać i zmieniać czyjeś życie nawet poprzez drobne gesty – mówi Iwona Liniewicz z DB Schenker, lider jednego z projektów.

Oprócz pomocy przy organizacji spotkania wigilijnego ze Stowarzyszeniem Droga, które zajmuje się osobami ubogimi i wykluczonymi, wolontariusze DB Schenker przygotowali także potrawy na spotkanie Stowarzyszenia Eleos. Uczestnikom Wigilii wręczono też upominki. W trakcie wydarzeń wolontariusze zajęli się również wydawaniem posiłków potrzebującym. Choć, jak sami przyznają, podczas obu akcji z powodu ogromu pracy nie było zbyt dużo czasu na rozmowę z uczestnikami, czuć było bardzo przyjazną atmosferę i wdzięczność zaproszonych osób.

Szlachetna pomoc

A konkretnie Szlachetna Paczka. DB Schenker od 10 lat wspiera tę inicjatywę, zapewniając transport prezentów podczas finału. Sami pracownicy również przygotowują paczki dla potrzebujących rodzin – w 2017 roku w całej Polsce zaangażowało się blisko 400 osób, również klienci i przewoźnicy.

Podatek na ratunek

Wielu pracowników przyznaje, że z chęcią przekazują 1% podatku na rzecz wskazanej Organizacji Pożytku Publicznego. Skąd biorą dane organizacji, którym można pomóc? Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajduje się wykaz prawie 7 tys. podmiotów. Choć wydaje się, że 1% to tak niewiele, to uzbierana kwota przyczynia się do poprawy życia wielu potrzebujących.

Czas pomagania

Pracownicy operatora logistycznego dwa razy w roku przygotowują akcje wolontariackie pod hasłem „Czas pomagania”, realizując projekty, które sami proponują. Zimą angażują się w „Świąteczny Czas pomagania, a wiosną w „Zielony czas pomagania”, wspierając potrzebujących, budując relacje z lokalnymi społecznościami, a także działając na rzecz ochrony środowiska.