Firma Forcam, dostawca innowacyjnych technologii optymalizujących produkcję, wprowadza do najnowszej wersji oprogramowania Release 5 usługi oparte na cloud computing. Dzięki „chmurze” użytkownicy rozwiązania Factory Framework będą mogli mieć do niego dostęp niezależnie od lokalizacji i typu urządzenia z którego korzystają. Dodatkowo skalowalność chmury zapewni im możliwość dostosowania usługi do własnych potrzeb i obniży koszty użytkowania. Oprogramowanie, oparte na cloud computing dostępne będzie w sprzedaży od marca br.

Usługi oparte na przetwarzaniu w chmurze stają się obecnie niezbędne do efektywnego zarządzania danymi, zwłaszcza dla producentów posiadających kilka fabryk, bez względu na ich lokalizację (1 kraj, czy 5 różnych państw). „Chmura” daje możliwość dostępu do informacji w każdym momencie, bez względu na różne systemy kontroli, strefy czasowe, czy inne języki.

Rozwiązanie Release 5 firmy Forcam w 100% oparte jest o technologię webową. Wszyscy użytkownicy i maszyny komunikują się poprzez Sieć, a dane i aplikacje udostępniane są dzięki wirtualnemu serwerowi znajdującemu się w „chmurze”. Wszystko czego potrzebuje użytkownik,  to urządzenie z dostępem do Internetu, które pozwala na akces do wirtualnego serwera. Klient może wybrać pomiędzy „private cloud” a „service cloud”. „Chmura prywatna” to centralny serwer znajdujący się w infrastrukturze klienta, natomiast drugie rozwiązanie jest to serwer udostępniany przez dostawcę usług IT, na który przekazywane są wszystkie potrzebne dane.

Obecnie bardziej dominującym na rynku staje się rozwiązanie typu „service cloud” ponieważ klient może skorzystać z już istniejącej architektury IT, dzięki czemu jego wkład finansowy i czasowy jest o wiele mniejszy. W tym przypadku jednak krytyczna pozostaje kwestia ochrony kluczowych danych. Aby w tym zakresie zapewnić użytkownikom odpowiednie bezpieczeństwo Forcam będzie współpracował tylko i wyłącznie z wiarygodnymi dostawcami usług typu cloud computing, którzy oferują sprawdzony hosting na terenie Europy.

Dzięki technologii opartej na „chmurze” przedsiębiorstwa korzystające z najnowszej wersji software’u Forcam Release 5 będą mogły mieć dostęp do tego oprogramowania za pomocą przeglądarki internetowej, niezależnie od miejsca na świecie, w którym się znajdują lub typu urządzenia (smartfon, tablet, komputer). Dodatkowo niewątpliwą zaletą „chmury” jest dla użytkownika jej skalowalność, co oznacza,  że zasoby serwerowe i moc obliczeniowa „chmury” może rosnąć wraz z zapotrzebowaniem klienta.

W pierwszej kolejności Forcam wprowadzi usługę IaaS, co oznacza, że firma będzie oferować aplikacje działające w „chmurze” wynajętej od renomowanych, bezpiecznych dostawców. Dla klienta kluczową zaletą w tym przypadku jest fakt, iż będzie miał on  dostęp do najwyższej klasy infrastruktury i zasobów technicznych wykupując tylko usługę i nie ponosząc kosztów na stworzenie własnej architektury IT.

Długoterminowym celem firmy Forcam jest dostarczanie również rozwiązań typu SaaS (Software as a Service). Oznacza to, że oprogramowanie będzie dostępne na żądanie klienta, a korzystanie z usługi będzie rozliczane każdorazowo.

Kontakt:

Forcam Poland

Tomasz Lebitko

tel. 502 489 853

e-mail: tomasz.lebitko@forcam.com

www.forcam.com