Metodologia COBIT  jest nowością na polskim rynku szkoleniowym. Warto jednak przyjrzeć jej się bliżej ponieważ dostarcza kompendium wiedzy i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania IT.

Najnowsze wydanie COBIT 5 zawiera kompletną metodologię nadzoru i zarządzania informatyką w instytucji rozumianej jako dowolna organizacja wykorzystująca informatykę w swojej działalności. Rosnąca rola IT wymaga nowego spojrzenia na funkcjonowanie informatyki w instytucji samorządowej – już nie jako na odrębny dział wspierający podstawowe funkcje biznesowe – ale jako na integralny zasób działalności danej jednostki. Mądre i uporządkowane wykorzystanie tego zasobu prowadzi do budowania lepszej pozycji rynkowej oraz osiągania krótko i długoterminowych celów, zaś brak takiego podejścia – do utraty strategicznych możliwości instytucji, wzrostu kosztów oraz niezadowolenia użytkowników bądź klientów.

Wdrożenie metodologii COBIT w nadzorze i zarządzaniu IT przynosi wymierne korzyści w instytucji:

–       Zapewnia wysoką jakość informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych

–       Umożliwia osiąganie maksymalnej wartości biznesowej z inwestycji w nowe technologie

–       Prowadzi do stałego doskonalenia procesów i sprawności operacyjnej

–       Pomaga utrzymywać ryzyko związane z obszarem informatyki na akceptowalnym poziomie

–       Ułatwia optymalizację kosztów usług i technologii informatycznych

–       Zapewnia zgodność z regulacjami i politykami zewnętrznymi i wewnętrznymi

 

Firma PositivePro jest certyfikowanym dostawcą szkolenia COBIT 5 Foundation przeznaczonego dla:

–       Kadry zarządzającej IT

–       Zarządów i kadry kierowniczej

–       Audytorów wewnętrznych i specjalistów bezpieczeństwa informacji

–       Innych osób pragnących poznać najlepsze praktyki w obszarze nadzoru i zarządzania IT w przedsiębiorstwie oraz przygotować się do kolejnych stopni wiedzy w ramach COBIT (Implementation, Assessment)

 

Szkolenie COBIT 5 Foundation ma na celu:

–       Wprowadzenie uczestników w metodologię COBIT, przyczyny jej powstania oraz korzyści biznesowe wynikające z jej stosowania

–       Omówienie typowych problemów biznesowych związanych z zarządzaniem IT, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa

–       Poznanie pięciu kluczowych zasad nadzoru i zarządzania informatyką w organizacji

–       Poznanie kluczowych pojęć i dobrych praktyk umożliwiających wdrożenie lub optymalizację procesów IT w instytucji

 

Więcej informacji o metodyce na stronie: http://www.positivepro.eu

oraz na naszym profilu FB: https://www.facebook.com/PositiveProPL