Polski Związek Faktorów (PZF) opublikował wyniki firm faktoringowych za 2018 rok. Wśród faktorów zrzeszonych w PZF, Coface Poland Factoring jest największym polskim dostawcą usług faktoringu pełnego eksportowego i drugim największym faktorem oferującym faktoring pełny. Pod względem wysokości obrotów faktoringowych (wartości nabytych faktur) Coface zajął miejsce 9.

Polski Związek Faktorów (PZF) skupia przeważającą część podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Zrzesza obecnie 30 członków. Według przedstawionych danych za rok 2018, firmy należące do PZF osiągnęły w ubiegłym roku obroty o wartości 243 mld zł. Oznacza to wzrost o 27 proc. w porównaniu z 2017 rokiem. W obrocie krajowym znaczący wzrost zanotował faktoring pełny, natomiast wśród eksporterów najbardziej wzrosło znaczenie faktoringu niepełnego.

W 2018 roku Coface Poland Factoring zwiększył obroty o 16 proc. i jest drugim największym faktorem oferującym faktoring pełny, czyli najpopularniejszą formę faktoringu. Zainteresowanie nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie krajowym (o 20 proc.). Coface, jako drugi największy dostawca usług ubezpieczenia należności na polskim rynku posiada unikalne kompetencje łączenia przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców oraz ich finansowania w ramach faktoringu. Dzięki tego typu transakcjom klient ma możliwość finansowania faktur z wydłużonymi terminami płatności, jak również pozbycia się ryzyka niewypłacalności lub po prostu braku płatności odbiorcy.

Ponadto, Coface jest największym polskim dostawcą usług faktoringu pełnego eksportowego, który w 2018 r. ogółem zwiększył obroty o 10 proc. Usługa faktoringu eksportowego cieszy się coraz większym zainteresowaniem (wzrost zarówno w przypadku f. pełnego i niepełnego), gdyż daje przedsiębiorstwom, które planują rozszerzyć rynki zbytu o kontrahentów zagranicznych, jak również usprawnić współpracę z już istniejącymi, większy komfort w zarządzaniu finansami.  Dzięki obecności na prawie wszystkich rynkach na świecie, Coface wspiera i zabezpiecza ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorców finansując transakcje i przejmując ryzyko braku zapłaty zagranicznych odbiorców wynikające z przewlekłych opóźnień, czy upadłości.

Cieszę się, że Coface jest liderem polskiego rynku faktoringu pełnego eksportowego – potwierdza to nasze kompetencje, jakie posiadamy w obszarze ubezpieczenia należności i faktoringu. Nasza pozycja na rynku jasno wskazuje, że jesteśmy w stanie łączyć oba produkty oferując rozwiązania zapewniające ochronę przed brakiem zapłaty kontrahenta oraz finansowanie faktur z wydłużonym terminem płatności. Dodatkowo jest to ważne w przypadku odbiorców zagranicznych, gdzie ryzyko współpracy jest trudniejsze do oceny – powiedział Jarosław Jaworski, prezes Coface Poland Factoring.

Dane przedstawione przez Polski Związek Faktorów jednoznacznie wskazują, że liczba przedsiębiorstw decydujących się na faktoring stale rośnie, co powoduje, że jest to najszybciej rozwijająca się usługa finansowa w naszym kraju. Z usług firm zrzeszonych w PZF korzysta obecnie blisko 17 tys. firm. Przedsiębiorstwa te wystawiły blisko 15 mln faktur.

Dlaczego faktoring cieszy się taką popularnością? Z ostatniego badania płatności Coface (przeprowadzonego pod koniec 2017 r.) wynika, że 9 na 10 firm doświadcza opóźnień w płatnościach, a ponad 85 proc. przedsiębiorstw wskazało, że brak zapłaty za należności spowodował problemy z przepływem środków finansowych i trudności w zapłacie ich własnym kontrahentom. W problemach tych może pomóc właśnie faktoring, który skutecznie przeciwdziała skutkom takich opóźnień.

 

Coface