Coface kontynuuje strategię innowacji, poszerzając ofertę online o Business Finder – interaktywne narzędzie ułatwiające klientom poszukiwanie nowych partnerów biznesowych. Za pomocą tej usługi klienci Coface mogą wybierać nowe grupy docelowe z największej bazy danych w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) liczącej 30 mln firm.

Dzięki Coface Business Finder klienci mogą wyszukiwać i dotrzeć do nowych partnerów biznesowych, aktualizować i wzbogacać bazę kontaktów oraz analizować rynek i konkurencję. Interaktywne narzędzie Business Finder wykorzystuje największą bazę danych w regionie CEE. Zapisane w niej przedsiębiorstwa zostały już sprawdzone przez Coface pod względem wiarygodności kredytowej w celu zagwarantowania najwyższej jakości usługi.

„Firma chcąca rozwijać działalność powinna mieć możliwość korzystania z dobrej jakościowo bazy danych, zawierającej aktualne informacje o potencjalnych klientach. Z satysfakcją uruchamiamy innowacyjny produkt online, który pozwoli naszym klientom łatwo i skutecznie przeszukiwać kompleksową bazę danych InfoICON* pod kątem przyszłych partnerów biznesowych” – mówi Dorota Angotti, Regional Business Development Director for Services. Grupy docelowe można wybierać według lokalizacji, branż, danych firmy, danych kontaktowych, głównych kryteriów finansowych oraz krajów importu i eksportu.

Główne zalety narzędzia Business Finder dla użytkowników:

  • Zasięg – największa baza danych w Europie Środkowo-Wschodniej, zawierająca dane 30 mln firm
  • Jakość – firmy wybierane w Business Finder zostały sprawdzone przez Coface pod kątem wiarygodności kredytowej
  • Funkcjonalność – interaktywne narzędzie o nieograniczonych możliwościach ustawiania i modyfikacji filtrów przez zakupem
  • Indywidualizacja – wybór można zmieniać nieograniczoną liczbę razy w celu precyzyjnego wytypowania grupy docelowej
  • Przejrzystość – liczba firm i cena zależą od ustawionych filtrów i są prezentowane na bieżąco w trakcie wpisywania danych
  • Natychmiastowe wyniki – plik z wynikami wyszukiwania jest generowany natychmiast po złożeniu zamówienia zakupu

 

*Narzędzie Business Finder jest dostępne poprzez InfoICON – aplikację internetową dla klientów Coface korzystających z raportów handlowych o polskich i zagranicznych firmach w trybie on-line oraz korzystających z usługi monitoringu (http://icon.cofacecentraleurope.com).

Coface