Firma Commvault, światowy lider w dziedzinie rozwiązań klasy korporacyjnej do tworzenia kopii zapasowych, odtwarzania i archiwizowania danych oraz ich przetwarzania w chmurze, poinformowała o rozszerzeniu integracji z platformą Microsoft Azure Stack. Celem tej integracji jest wspomaganie przedsiębiorstw w upraszczaniu procesów migracji, ochrony i aktywnego wykorzystywania danych oraz zarządzania nimi na platformie Azure Stack, w chmurze publicznej Microsoft Azure, zaprezentowanym niedawno środowisku Azure Government Cloud i innych infrastrukturach chmury hybrydowej. Dzięki środowisku Commvault Data Platform przedsiębiorstwa korzystające z lokalnych chmur hybrydowych Azure Stack w środowiskach hybrydowych mają do dyspozycji zaawansowane funkcje zarządzania danymi umożliwiające szybsze wdrażanie transformacji cyfrowej, zwiększanie prężności, ograniczanie ryzyka i uzyskiwanie lepszych wyników biznesowych.

 

Firma Commvault umożliwia globalnym korporacjom, małym firmom, organizacjom z branży medycznej, instytucjom publicznym i dostawcom usług zarządzanych wygodne korzystanie ze środowiska Azure Stack w ramach zintegrowanego rozwiązania Commvault. Niemal dziesięcioletnie doświadczenie firmy Commvault w obsługiwaniu środowisk Azure pozwoliło stworzyć rozwiązanie, którego wszystkie funkcje są wykonywane i zarządzane z poziomu infrastruktury Azure Stack. Oprogramowanie Commvault dodatkowo umożliwia szybkie migrowanie danych i obciążeń między chmurami hybrydowymi Azure Stack, chmurą publiczną Azure, innymi chmurami, infrastrukturami lokalnymi i środowiskami starszego typu. Dodatkowo środowisko Commvault Data Platform pozwala firmom chronić, archiwizować, przenosić i przeszukiwać dane przechowywane w chmurach prywatnych Azure Stack. Umożliwia łatwiejsze znajdowanie danych na potrzeby procesów wyszukiwania informacji (e-discovery) lub w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności danych, a także odzyskiwanie danych po awarii lub ataku typu ransomware i aktywne korzystanie z danych dzięki narzędziom analitycznym.

 

Firma Commvault rozbudowała integrację z platformą Azure Stack, udostępniając jej użytkownikom nowe funkcje pomagające w szybszym realizowaniu inicjatyw transformacji cyfrowej:

 

 • Indeksowanie danych przechowywanych w usłudze Microsoft OneDrive for Business: Oprogramowanie Commvault umożliwia użytkownikom indeksowanie i przeszukiwanie dokumentów z usługi OneDrive for Business przechowywanych w chmurach hybrydowych Azure Stack. Dane z usługi OneDrive for Business można łatwo przeszukiwać w połączeniu z danymi z wielu innych źródeł, w tym serwerów Microsoft Exchange i Microsoft SharePoint.
 • Większa elastyczność i więcej opcji dla klientów: Nowe funkcje Commvault oferowane w modelu SaaS (Software-as-a-Service) wzbogacają dotychczasową ofertę dla klientów korzystających z oprogramowania Commvault w środowiskach lokalnych, chmurze publicznej Azure, infrastrukturze Azure Stack lub rozwiązaniach zintegrowanych Commvault.
 • Aplikacje z zakresu zgodności z przepisami: Nowe aplikacje Commvault z zakresu zgodności z przepisami umożliwiają firmom wykrywanie i monitorowanie danych osobowych oraz zarządzanie nimi na platformie Azure Stack. Dzięki nowym aplikacjom administratorzy mogą szybko przetwarzać zapytania użytkowników dotyczące danych i utrzymywać zgodność z innymi wymogami prywatności danych, takich jak przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
 • Synchronizacja na żywo baz danych SQL w trybie pełnego odzyskiwania: Opracowana przez Commvault nowa funkcja synchronizacji na żywo baz danych Microsoft SQL Server zapewnia automatyczną replikację zmian odnotowanych w kopiach zapasowych produkcyjnej bazy danych SQL uruchomionej w chmurze prywatnej Azure Stack na inny serwer SQL — po każdym zadaniu tworzenia kopii zapasowej i bez dodatkowego obciążania serwera produkcyjnego.
 • Ochrona i odtwarzanie pełnych maszyn wirtualnych w środowiskach IaaS: Rozwiązania Commvault umożliwiają organizacjom ochronę i odtwarzanie pełnych maszyn wirtualnych Azure Stack do własnego lub innego środowiska Azure Stack.
 • Szczegółowe odtwarzanie plików i folderów, danych Exchange i SharePoint oraz obiektów i atrybutów Microsoft Active Directory w maszynie wirtualnej: Rozwiązania Commvault zapewniają użytkownikom uproszczone funkcje odtwarzania plików i folderów w maszynach wirtualnych.
 • Ochrona aplikacji: Do rozwiązań Commvault dostępnych jest ponad 30 wtyczek do ochrony danych na poziomie aplikacji, baz danych i systemów plików, co pozwala zapewnić ochronę wykraczającą poza samo tworzenie i odtwarzanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych.
 • Migracja na platformę Azure Stack: Wykorzystanie wtyczek Commvault do aplikacji i systemów plików upraszcza proces migrowania danych organizacji na platformę Azure Stack.
 • Elastyczna obsługa warstw pamięci masowej: Łatwiejsze i bardziej opłacalne przenoszenie danych między chmurami prywatnymi Azure Stack a warstwami danych Azure Hot oraz Azure Cool i Archive Blob Storage.
 • Pojedyncze rozwiązanie do zarządzania danymi: Umożliwia używanie infrastruktury Azure Stack jako środowiska zarządzania danymi zintegrowanego z rozwiązaniem Commvault.
 • Samoobsługa i obsługa wielu klientów: Użytkownicy mogą bezpiecznie i wygodnie zarządzać danymi w środowiskach hybrydowych Azure Stack.
 • Pełen dostęp na potrzeby procesów e-discovery: Jak w przypadku wszystkich rozwiązań Commvault, dane przechowywane z wykorzystaniem platformy Azure Stack są łatwo dostępne na potrzeby procesów e-discovery i usług Cognitive Services.

 

„Commvault wykorzystuje doświadczenia ze swojej 18-letniej współpracy z firmą Microsoft, aby zapewnić klientom korzystającym z platformy Microsoft Azure Stack te same zaawansowane funkcje zarządzania danymi, które udostępniamy w przypadku chmury publicznej Azure i innej infrastruktury” — powiedział Randy De Meno, główny specjalista w dziedzinie technologii ds. produktów i partnerstw Microsoft w firmie Commvault. „Platforma Azure Stack w połączeniu z produktami Commvault to dla przedsiębiorstw doskonałe rozwiązanie chmury prywatnej do środowisk chmur hybrydowych, natomiast dla dostawców usług zarządzanych jest to nowy, atrakcyjny sposób oferowania klientom usług SaaS firmy Commvault”.

 

„Użytkownicy Microsoft Azure mogą w elastyczny sposób zarządzać danymi przechowywanymi w różnych typach magazynów, zarówno lokalnych, jak i chmurowych” — powiedział Tad Brockway, dyrektor ds. pamięci masowej Azure w firmie Microsoft. „Rozszerzenie przez Commvault integracji z platformą Microsoft Azure Stack ułatwia naszym wspólnym klientom ograniczanie ryzyka i złożoności oraz zwiększanie spójności całego stosu technologicznego”.

 

Prostota i zaawansowane funkcje na platformie Azure

Oprogramowanie Commvault z certyfikatem Azure umożliwia przedsiębiorstwom korzystanie z pojedynczej platformy do zarządzania danymi przechowywanymi lokalnie i w chmurze według scentralizowanych reguł. Umożliwia to uzyskanie kontroli nad danymi i dostęp do zaawansowanych funkcji tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych, zarządzania danymi, obsługi procesów e-discovery i wyszukiwania. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości platformy Azure Stack, rozwiązania Commvault mogą na niej pracować w trybie rodzimym (Native) w środowiskach Stack obsługujących jednego lub wielu klientów. Praca w trybie rodzimym (w odróżnieniu od trybu gościa) pozwala korzystać z pełnej wydajności platformy Azure Stack, a dodatkowo umożliwia integrację z chmurą publiczną Azure.

 

Firma Commvault ma status partnera Microsoft Gold Certified Partner i jako jedna z pierwszych uzyskała certyfikację Azure. Dzięki jej wieloletniemu doświadczeniu całe rozwiązanie zarządzania danymi Commvault może pracować równie wydajnie na platformie Azure Stack i w chmurze publicznej Azure, co w infrastrukturze lokalnej. Firmy Microsoft i Commvault ściśle współpracują już od 20 lat, a wykorzystanie rozwiązań Commvault między innymi w produktach Xbox, Microsoft Office 365 i ADP umożliwia klientom Commvault korzystanie z najlepszych praktyk na skalę globalną.

 

Dostępność

Najnowsze udoskonalenia rozwiązań Commvault dla platformy Azure Stack są już dostępne.