Polski oddział międzynarodowej firmy energetycznej Shell powierzył agencji ConTrust obsługę komunikacyjną marki olejów silnikowych do samochodów osobowych Shell Helix oraz olejów silnikowych do samochodów ciężarowych Shell Rimula. W ramach umowy agencja jest odpowiedzialna za roczną zintegrowaną kampanię komunikacyjną skierowaną do Klientów, Dystrybutorów, Pracowników i Partnerów Handlowych.

Umowa została zawarta od stycznia do grudnia 2014 roku z możliwością przedłużenia. W ramach powierzonych zadań agencja ConTrust zapewni strategiczne doradztwo komunikacyjne, wsparcie w relacjach z mediami, realizacji projektów i wydarzeń specjalnych oraz komunikacji w sieci.

Ze strony agencji projekt koordynować będzie dedykowany zespół pod kierownictwem Marty Rakoczy (Account Director) i  Jana Pilewskiego (Senior Account Executive).

 

* * *

ConTrust specjalizuje się w strategicznym doradztwie, kompleksowym projektowaniu oraz wdrażaniu strategii komunikacyjnych. Agencja oferuje swoim Klientom wykorzystanie narzędzi public relations jako elementu szerszej strategii marketingowej i biznesowej. Podstawą działalności specjalistów z ConTrust jest wiedza i wieloletnie doświadczenie zdobyte w dużych agencjach PR i międzynarodowych korporacjach. Aktualnie zespół specjalistów PR i konsultantów branżowych realizuje m.in. projekty dla firm z branż: motoryzacyjnej, transportowej, logistycznej, budowlanej i FMCG.

 

 

Kontakt prasowy:

Marta Rakoczy, ConTrust, ul. Łucka 2/4/6 lok. 76, 00-845 Warszawa, tel. 605-073-929, e-mail: m.rakoczy@contrust.pl