W lutym 2014 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Partnerów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Z przedstawicielami władz uczelni i jej kadrą naukowo-dydaktyczną spotkali się przedstawiciele firm: Franklin Templeton Investments, itelligence, MAN Accounting Center, Open Nexus, PKO Bank Polski oraz Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Formalnie ukonstytuowana została Rada Partnerów oraz Prezydium Rady Partnerów Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Przedstawiciel firmy itelligence, pan Krzysztof Witczak został wybrany Wiceprzewodniczącym Prezydium Rady Partnerów.

Uczestnicy spotkania omówili dobre praktyki współpracy z otoczeniem gospodarczym Wydziału oraz zaplanowali dalsze etapy wspólnych działań. Przedstawiciele firm zwrócili uwagę na znaczenie konsultacji i opiniowania programów kierunków oraz programów specjalizacji, a także na korzyści płynące z tej współpracy również dla biznesu.

Zadaniem przedsiębiorców jest otwarcie się na współpracę z uczelniami. Celem tej współpracy ma być jak najlepsze przygotowanie absolwentów szkół wyższych do wejścia na rynek pracy. Chcemy jako przedsiębiorcy dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniem nie tylko merytorycznym ale i biznesowym” – powiedział Krzysztof Witczak, Członek Zarządu itelligence sp. z o.o.

Spółka itelligence, czołowy dostawca rozwiązań SAP i outsourcingu IT, rozpoczęła współpracę z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu w roku 2013 obejmując partnerstwem strategicznym studia podyplomowe „SAP – Zintegrowane Systemy Informatyczne”.

itelligence jest wiodącym międzynarodowym dostawcą pełnego pakietu rozwiązań w środowisku SAP. Zatrudnia ponad 3000 wysoko wykwalifikowanych pracowników w 22 krajach i 5 regionach (Ameryka, Azja, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Niemcy/Austria). itelligence realizuje złożone projekty w środowisku SAP dla ponad 5 000 klientów na całym świecie. Portfolio usług firmy obejmuje od licencji i konsultingu SAP, poprzez własne branżowe rozwiązania oparte o SAP, aż do usług hostingowych i application support. W Polsce firma działa od 1995 r. i zatrudnia ponad 150 osób. Dysponuje własnym Centrum Systemów Informatycznych wyposażonym w nowoczesną infrastrukturę informatyczną służącą do świadczenia kompleksowych usług outsourcing IT – od wynajmu serwerów i sprzętu sieciowego po rozwój systemów. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych firmy SAP. W 2013 roku firma wygenerowała łączną sprzedaż na poziomie 457,1 mln EUR.

Więcej informacji: www.itelligence.pl