Zgodnie z nowym celem Grupy DB dotyczącym redukcji emisji gazów do 2030 r., DB Schenker zobowiązał się do jej zmniejszenia o co najmniej 40 procent licząc od roku 2006. To nowy cel klimatyczny dla logistycznej części Grupy DB, która przewiduje, że do 2030 r. zmniejszy emisję dwutlenku węgla o połowę.

DB Schenker odpowiada za niemal dwie trzecie całkowitej emisji Grupy DB, dlatego operator logistyczny odgrywa kluczową rolę w realizacji tego celu. Na początku 2017 r. DB Schenker w okresie do 2030 roku, zobowiązał się postawić na rozwój biznesu, który jest neutralny z punktu widzenia emisji związków węgla. Tym samym począwszy od 2020 roku zostaną podniesione o trzy procent roczne cele środowiskowe dla transportu lądowego i lotniczego. Dalszą redukcję emisji planuje się także dla transportu drogą morską, choć w latach 2006-2017 firma uzyskała już obniżenie na poziomie 62 procent na TEU-km.

Około 95 procent emisji związków węgla z punktu widzenia biznesu DB Schenker generują podwykonawcy, których na całym świecie jest około 40 000. Aby obniżyć emisję gazów cieplarnianych, operator logistyczny wspiera swoich partnerów za pomocą sieci i różnych kampanii. Lokalne oddziały DB Schenker w różnych krajach angażują się w testy i badania poświęcone najnowszym technologiom i projektom oraz w pomoc w procesie pozyskiwania finansowania.

Przykładowo DB Schenker France wprowadza zmiany dotyczące e-mobilności w procesie kolekcji i dystrybucji ładunków. „Rozpoczynając nasz program w Paryżu, jesteśmy jedną z pierwszych firm dążących do bezemisyjnej logistyki miejskiej “, mówi Tariel Chamerois, Sustainability Manager w Schenker France i Vice-President
of CLECAT, Europejskiego Stowarzyszenia Przewoźników, Transportowców, Spedytorów i Agentów Celnych.

Takie kampanie organizowane są także w Szwecji. Ich celem jest promowanie przejścia na zieloną energię w sektorze transportu. Już teraz Schenker w Szwecji korzysta z około 800 pojazdów napędzanych przez zrównoważone biopaliwa. Oznacza to, że energia odnawialna zastąpiła blisko jedną trzecią zużywanego oleju napędowego.

„Największym wyzwaniem będzie zaprzestanie używania paliw kopalnych. W segmencie transportu lądowego ten cel jest już blisko. Oferujemy transport koleją z coraz większym udziałem zielonej energii nawet na trasach międzykontynentalnych, co może w pewnym stopniu wspierać odchodzenie od transportu lotniczego i morskiego. Kładziemy nacisk na promowanie innowacji i programów finansowania. Transport lotniczy i morski wymaga jednak nowych technologii, które nie są jeszcze wypracowane. Ich prawdziwy rozwój nastąpi do 2050 roku“ – komentuje Andrea Dorothea Schoen, Carbon Controller and Head of DB Schenker’s climate protection program. „W związku z tym ważne jest, aby wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw współpracowali z decydentami.”