„Osiągnęliśmy zakładane przez nas cele finansowe na 2017 r., jednak nadal musimy pracować nad poprawą jakości i punktualności” – stwierdził Richard Lutz, CEO Grupy DB. DB Schenker odnotował rekordowe wyniki.

Dzięki rekordowym przychodom i większym zyskom oraz wzrostowi liczby pasażerów pociągów dalekobieżnych, Grupa Deutsche Bahn AG osiągnęła cele finansowe założone na rok 2017. – Dotrzymaliśmy słowa i wykazaliśmy się skutecznością. Dobra passa nie może jednak przesłonić faktu, że musimy stale pracować nad poprawą jakości i punktualności – stwierdził w Berlinie dr Richard Lutz, Chairman of the Management Board i CEO Grupy Deutsche Bahn AG, podczas konferencji prasowej dotyczącej rocznych wyników Grupy w 2017 r.

Liczba pasażerów na trasach pociągów dalekobieżnych wzrosła o 3,2 mln w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ponad 142 mln pasażerów skorzystało z dalekobieżnych pociągów DB, co oznacza wzrost o 2,3% rok do roku (w porównaniu z 139 mln w 2016 r.). Rekordowa liczba pasażerów po raz trzeci z rzędu to nie tylko nowy benchmark, ale również „dobra wiadomość z punktu widzenia ochrony środowiska” – skomentował Lutz. Liczba pasażerów korzystających z pociągów i autobusów DB w całej Europie także znacznie wzrosła – o 5,3%, do prawie 4,7 mld.

DB odnotowała wzrost łącznej liczby pasażerów w transporcie kolejowym. Wolumen transportu w DB Regio wzrósł o 2,6% do 41,9 mld pasażerokilometrów. W 2017 r. na tle konkurencji DB Regio wypadł korzystnie, osiągając 74% wolumenu transportu w wygranych przetargach dotyczących transportu regionalnego. DB Long Distance odnotował wzrost pasażerokilometrów o 2,6%, osiągając poziom 40,5 mld.

Skorygowane przychody Grupy DB zwiększyły się o 5,2% do 42,7 mld euro. Skorygowany EBIT wzrósł o 10,6% do 2,15 mld euro. W 2018 r. DB spodziewa się osiągnąć przychody na poziomie około 44 mld euro i uzyskać skorygowany EBIT wynoszący co najmniej 2,2 mld euro. Największy wpływ na odnotowany w 2017 r. wzrost Grupy miał DB Long Distance oraz międzynarodowe jednostki biznesowe DB. DB Schenker wypracował przychody w wysokości 16,4 mld euro, natomiast kwota przychodów w DB Arriva wyniosła 5,3 mld euro.

DB w ubiegłym roku zwiększył wartość brutto nakładów kapitałowych o 954 mln euro, czyli o 10,0% do 10,4 mld euro. Wynoszące 8,6 mld euro zadłużenie finansowe netto na dzień 31 grudnia 2017 r. było o ok. 1,0 mld euro wyższe niż na koniec roku 2016. Taki wzrost zadłużenia finansowego wynikał ze zwiększenia środków przeznaczonych na inwestycje w pojazdy, w tym ICE 4.

Centrum operacyjne ds. punktualności

Działania DB skierowane są na osiągnięcie założonych na rok 2018 celów dotyczących punktualności. Firma dąży do uzyskania poziomu 82% w odniesieniu do transportu dalekobieżnego. Wzmożono również wysiłki w celu poprawy jakości i obsługi m.in. przy pomocy udoskonalonego „Zukunft Bahn” – prowadzonego przez spółkę wieloletniego programu poprawy jakości. Mając na uwadze dobre doświadczenia z utworzonego przez DB construction situation center – centrum koordynującego budowy i prace konstrukcyjne, spółka utworzy jeszcze jedno takie centrum operacyjne, którego zadaniem będzie poprawa punktualności.

Nieznacznie wzrosła wydajność pracy w niemieckiej sieci kolejowej: o 0,5%. Jeszcze nigdy tak wiele pociągów nie jeździło w niemieckiej sieci kolejowej. Spółki kolejowe spoza Grupy zwiększyły swój udział do 30,9 %. DB nawiązało współpracę z sektorem w celu dalszego rozwoju sieci kolejowej, gdzie kluczową rolę będzie odgrywał program spółki pod nazwą „Cyfrowa kolej dla Niemiec”.

Logistyka i transport towarowy

DB Schenker odnotował wzrost we wszystkich branżach w roku obrachunkowym 2017. Transport lądowy w Europie wzrósł o 0,8%, logistyka kontraktowa o 4,8%, a fracht lotniczy i oceaniczny odpowiednio o 10,3% i 8,1%, odnotowując największą poprawę.

Mimo spadku w zakresie kolejowego przewozu towarów o 2,3% w 2017 r. kierownictwo DB jest przekonane, że DB Cargo wróci w przyszłości na właściwe tory. DB zamierza dokupić do 100 wielosystemowych lokomotyw oraz około 4000 dodatkowych nowoczesnych wagonów towarowych do roku 2022. Niemiecki państwowy plan generalny dotyczący frachtu kolejowego, m.in. przewidujący zmniejszenie opłat za dostęp do torów, to ważny krok w działaniach na rzecz zwiększenia konkurencji transportu kolejowego.

Deutsche Bahn: Umsatz und Gewinn gestiegen • Erneut ein Fahrgastrekord im Fernverkehr