Gdy poszukujemy pracownika lub chcemy szkolić zatrudnionych już pracowników, warto sprawdzić programy wsparcia powiatowych urzędów pracy. Urzędy pracy mają zróżnicowaną ofertę wsparcia – dla osób dopiero wchodzących na rynek pracy, dla osób w wieku 50+ oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników już zatrudnionych lub dla nowych.

Aby skorzystać z programów wsparcia zatrudnienia realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, pracodawca musi zatrudnić osobę zarejestrowaną w PUP jako bezrobotną. Dodatkowo musi spełniać warunki formalne, które określają regulaminy poszczególnych programów. Zazwyczaj jest to wymóg nie zalegania z opłacaniem składek ubezpieczeniowych i podatków oraz deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu programu wsparcia zatrudnienia – informuje Małgorzata Marek z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA”.

Pracownicy do 30. roku życia

Dla osób, które rozpoczynają swoją pierwszą pracę, przyszły pracodawca może ubiegać się o refundację składek ubezpieczeń społecznych lub części wynagrodzenia pracownika wraz z nagrodami. Składki społeczne w wysokości 925 zł miesięcznie refundowane są przez urząd pracy przez okres nawet 12 miesięcy. W przypadku refundacji kosztów wynagrodzenia pracownika, wysokość dofinansowania PUP może wynieść nawet 1 850 zł.

Powrót na rynek pracy

Jeśli zdecydujemy się na zatrudnienie osoby, która powraca na rynek pracy po przerwie spowodowanej opieką nad dziećmi lub osobami wymagającymi stałej opieki, możemy dostać grant na telepracę. Telepraca to nic innego jak praca zdalna, czyli poza zakładem pracy. Maksymalna wysokość takiego grantu wynosi 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli nawet 11 100 zł. Warunkiem otrzymania takiego wsparcia jest zatrudnienie bezrobotnej osoby na minimum 12 miesięcy (pełny etat) lub 18 miesięcy (niepełny etat). Uwaga – z grantu na telepracę nie możemy skorzystać przy zatrudnieniu osób spokrewnionych w linii prostej (czyli małżonka, rodzica, rodzeństwo i dzieci).

Inną formą wsparcia dla osób powracających na rynek pracy po dłuższej nieobecności są tzw. świadczenia aktywizujące. Przez rok możemy otrzymywać z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 925 zł.

Pracownicy 50+

Jeżeli zdecydujemy się na zatrudnienie osoby bezrobotnej w wieku powyżej 50 lat, możemy otrzymać wsparcie w formie dofinansowania do wynagrodzenia. To nawet 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli kwota 925 zł. Dofinansowanie możemy otrzymać nawet przez 2 lata! Dla osób w wieku 50-60 lat otrzymamy wsparcie przez 12 miesięcy, a dla osób powyżej 60. roku życia przez okres 24 miesięcy.

Staż czy prace interwencyjne?

Niezależnie od wieku osoby bezrobotnej, którą zamierzamy zatrudnić, możemy skorzystać ze wsparcia zatrudnienia w postaci stażu lub prac interwencyjnych. Staż jest formą nabywania umiejętności przez pracowników do wykonywania pracy na danym stanowisku. Przez okres nawet 12 miesięcy wynagrodzenie za staż wypłaca Urząd Pracy, później jesteśmy zobowiązani zatrudnić stażystę na taki sam okres, jaki miał staż.

Prace interwencyjne to z kolei zatrudnienie bezrobotnego z dofinansowaniem części wynagrodzenia na okres od 6 do 18 miesięcy, a w przypadku osób po 50. roku życia nawet na 4 lata! Wysokość refundacji zależy od wymiaru etatu i wieku bezrobotnego, ale może wynieść nawet 1 500 zł. Po ukończeniu prac interwencyjnych powinniśmy zatrudnić pracownika na czas od 3 do 6 miesięcy.

Szkolenia i dofinansowania

Ze środków powiatowych urzędów pracy możemy również otrzymać dofinansowania na szkolenia dla nowoprzyjętych i zatrudnianych już pracowników, a także dla nas samych – jako pracodawców. W przypadku tworzenia nowych stanowisk pracy, możemy otrzymać dofinansowanie z PUP w wysokości nawet 18 tys. zł! Musimy pamiętać, że najpierw składamy wniosek o refundację, a dopiero po pozytywnej odpowiedzi zatrudniamy bezrobotnego na minimum 2 lata.

Możemy również skorzystać z dofinansowania szkolenia dla nowego pracownika, na mocy trójstronnej umowy – pomiędzy nami, urzędem pracy a instytucją szkoleniową. W przypadku pracowników już zatrudnionych i samych pracodawców, możemy ubiegać się o dofinansowanie szkoleń czy studiów podyplomowych, których celem jest podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego może wynieść do 80% kosztów kształcenia (w przypadku mikroprzedsiębiorstw nawet 100%!), jednak kwota maksymalna dofinansowania wynosi około 5 tys. zł.

Bieżące informacje o formach wsparcia dla przedsiębiorców ze środków PUP publikowane są na bieżąco na stronach internetowego poszczególnych urzędów pracy. Warto je śledzić! – radzi Małgorzata Marek z Biura Rachunkowego i Kancelarii Doradztwa Podatkowego „ANNA”.