GAVDI Polska S.A. wprowadziło do swojej oferty rozwiązanie GAVDI Training Box do kompleksowego zarządzania szkoleniami w systemie SAP HCM.   Prekonfigurowane oprogramowanie  umożliwia m.in. tworzenie budżetu szkoleniowego, planowanie szkoleń dla pracowników, ewidencję uczestnictwa, kosztów i ocen szkoleń czy rejestrację umów szkoleniowych.

GAVDI Training Box to prekonfigurowane rozwiązanie do obsługi procesów zarządzania  szkoleniami w organizacjach różnej wielkości.  Umożliwia realizację wszystkich elementów tego procesu od etapu zdefiniowana budżetu, poprzez zaplanowanie szkoleń, ich realizację  i ocenę, aż po raportowanie i analizę ich efektów.

Dzięki katalogowi kwalifikacji dostępnemu w ramach tego rozwiązania specjaliści HR mogą z katalogu szkoleń dobrać te, które pozwolą zdobyć  pracownikowi brakujące kompetencje. Rozwiązanie pozwala  stworzyć także bazę dostawców szkoleń, dzięki której na podstawie wcześniej przyznanych ocen w łatwy sposób można przeanalizować jakość usług dostarczanych przez poszczególne firmy, a także porównać oferowane szkolenia pod kątem kosztów ich realizacji. Na podstawie określonych potrzeb szkoleniowych i katalogu szkoleń, do których przypisane są odpowiednie koszty, narzędzie GAVDI Training Box pozwala stworzyć budżet szkoleniowy na wybrany okres, a następnie zarejestrować pracowników na konkretne szkolenie. Rozwiązanie umożliwia również dokonanie oceny zakończonego szkolenia oraz generowanie raportów dotyczących konsumpcji budżetu szkoleniowego, statystyk uczestnictwa czy danych dotyczących umów szkoleniowych.  Narzędzie daje  również możliwość bieżącego monitorowania wygasających kwalifikacji pracowników, m.in. upływających terminów ważności szkoleń BHP czy terminowych uprawnień fachowych.

Zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju i poszerzania kompetencji jest jednym z kluczowych elementów zarządzania kapitałem ludzkim w firmie.  Obsłużenie tego procesu za pomocą arkusza kalkulacyjnego czy w oparciu o tradycyjne dokumenty jest nie tylko czasochłonne, ale z czasem może stać się nieefektywne. GAVDI Training Box pozwala usprawnić pracę administracyjną  z tym związaną, dokładnie kontrolować koszty i wyniki szkoleń, co w rezultacie przekłada się na efektywniejsze zarządzanie rozwojem pracowników  – mówi Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. produktów GAVDI Polska. S.A.

GAVDI Training Box to kolejny produkt w portfolio prekonfigurowanych rozwiązań GAVDI stanowiących bazę wdrożeniową w postaci zestandaryzowanych procesów HR, ich konfiguracji w systemie SAP HCM oraz narzędzi pomagających w optymalizacji  i dokumentacji procesu wdrożenia systemu.  W ofercie firmy znajdują się również takie rozwiązania jak ePaski pozwalające zelektronizować proces przygotowywania pasków płacowych, eTeczka – elektroniczna teczka osobowa dla SAP HCM czy BHP Box – prekonfigurowane rozwiązanie do obsługi procesów BHP w firmie.