Dążenie do optymalizacji kosztów to jeden z kluczowych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, niezależnie od jego specyfiki. Jest on konieczny aby skutecznie konkurować nie tylko na lokalnym, ale i międzynarodowym rynku. Wyjątkowo korzystnym rozwiązaniem w tym zakresie może się okazać zmiana dostawcy energii elektrycznej.

Możliwość dokonania wyboru firmy świadczącej usługi z zakresu sprzedaży energii pozwala przedsiębiorcom optymalizować koszty związane z funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego.  Bardzo często rezygnują oni jednak z podobnych praktyk w obawie przed ewentualnymi konsekwencjami, takimi jak np. przerwa w dostawie prądu. Z czym faktycznie wiąże się taka decyzja? Jakie może nieść konsekwencje? Na co zwracać uwagę dokonując podobnej zmiany?

Jeden z dwóch

Ku zaskoczeniu wielu przedsiębiorców, za dostawę energii elektrycznej do każdej firmy odpowiada nie jeden, a dwa odrębne podmioty. W przypadku pierwszego z nich – dystrybutora – nie ma żadnej możliwości zmiany. Wszystko za sprawą lokalnego monopolu, który powoduje, że usługi w zakresie dystrybucji energii świadczy pięć spółek – każda w innej części kraju. Zupełnie inaczej jest w przypadku sprzedaży energii. Od momentu, gdy wprowadzona została regulacja prawna pozwalająca konsumentom na swobodę w tym zakresie, na rynku pojawiło się wiele, konkurencyjnych względem siebie, podmiotów. Na wolnym rynku korzystają przede wszystkim sami odbiorcy. – W obliczu stale rosnących cen energii elektrycznej możliwość dopasowania odpowiedniej oferty cenowej daje, zarówno osobom prywatnym, jak
i przedsiębiorcom, możliwość utrzymania opłat na podobnym poziomie – mówi Dorota Czech z firmy Phoenix Contact, oferującej system monitorowania zużycia energii EMwise. – Rosnąca konkurencja pozwala również negocjować indywidualne warunki umowy, dzięki czemu ostateczna oferta może okazać się jeszcze bardziej atrakcyjna – zapewnia.

Bez ryzyka

Odbiorcy energii elektrycznej, szczególnie działający w imieniu podmiotu gospodarczego, bardzo często obawiają się ryzyka, jakie może nieść za sobą dokonanie wspomnianej zmiany. Jak zapewniają eksperci, takie działanie nie pociąga jednak za sobą absolutnie żadnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Jakość energii oraz ciągłość w jej dostawie jest bowiem zagwarantowana ustawą Prawo energetyczne. W efekcie odpowiednio przeprowadzonych negocjacji ze sprzedawcą, właściciele przedsiębiorstw mogą zyskać korzyści, takie jak np. gwarancja stałej ceny, niższa marża czy audyt energetyczny, prowadzący do obniżenia kosztów. Podobna zmiana powinna być jednak decyzją gruntownie przemyślaną. – Przed podpisaniem umowy z nowym sprzedawcą warto oczywiście dokładnie zapoznać się z jej warunkami – podpowiada Dorota Czech. – Oprócz cen można sprawdzić również np. kwestie związane z ewentualnym wypowiedzeniem czy ukrytymi opłatami – dodaje. Proces zmiany dostawcy energii elektrycznej można przeprowadzić na dwa sposoby – zajmując się formalnościami osobiście lub udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, czas trwania procedury nie powinien przekroczyć 30 dni.

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może przynieść od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych oszczędności w skali roku. Dodając do tego indywidualne warunki umowy, zapewniające niestandardowe korzyści, opisywany proces może okazać się jeszcze bardziej opłacalny.

Więcej informacji na temat systemu EMwise dostępnych jest na: www.phoenixcontact.pl/emwise