Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zaprasza na seminarium dotyczące zagadnień związanych z „Łańcuchem dostaw”. Spotkanie odbędzie się 6 grudnia br. w Bartoszycach.

Bezpłatne seminarium dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur organizowane w ramach projektu Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu odbędzie się 6 grudnia br. w Restauracji „Spichlerz” w Bartoszycach, przy ul. Strzeleckiego 2. Organizatorem spotkania jest Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych.

Tematem kolejnego seminarium będzie „Łańcuch dostaw” i zagadnienia związane z relacjami pomiędzy kontrahentami, w tym wykorzystującymi dobre praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu i promującymi przestrzeganie bezpieczeństwa i higieny pracy.

„Strategie dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw, w tym budowania relacji z kontrahentami ułatwiają szybką reakcję na zmieniający się popyt na produkty firmy, optymalizacje kosztów względem poziomu obsługi i wykorzystania zasobów firmy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie i odpowiedzialnie stosują zasady bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy mają realny wpływ na budowanie pozytywnych i wzajemnych relacji z otoczeniem. A dobre relacje to podstawa sukcesu”. – powiedziała Eliza Popławska – Jodko, kierownik projektu.

Spotkanie w Bartoszycach poprowadzi Ewa Zamościńska, CSR. Info – doświadczony koordynator projektów doradczych i trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Tematem prezentacji będzie „Łańcuch dostaw”. Z kolei Iwona Lipska oraz Piotr Smoliński z Państwowej Inspekcji Pracy przedstawią zagadnienia związane ze zmianami w przepisach prawa pracy oraz działaniami dotyczącymi promowania dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Istotą zarządzania łańcuchem dostaw jest synchronizacja relacji i działań pomiędzy kontrahentami w celu osiągnięcia przez nich przewagi konkurencyjnej. Celem działań jest tworzenie wartości dodanej z korzyścią dla wszystkich interesariuszy – producentów, klientów oraz społeczności, w której funkcjonuje organizacja. Ze względu na wzajemną zależność pomiędzy bezpieczeństwem środowiska pracy i bezpieczeństwem przedsiębiorstwa uwzględnienie działań bhp w strategii przedsiębiorstwa jest kluczowym warunkiem przetrwania, wzmacniania i rozwoju organizacji.

*******
Forum WaMaBoss
Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu zostało powołane w 2012 w Olsztynie w ramach projektu realizowanego przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych. Forum WaMaBoss zostało zawiązane na rzecz popularyzacji efektywnej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami, organizacjami i lokalną społecznością. Zadaniem tej innowacyjnej formuły jest wspieranie skutecznego wdrażania koncepcji biznesu odpowiedzialnego społecznie w sektorze Mikro Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Warmińsko-Mazurskie Forum Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu propaguje pozytywne wzorce i najlepsze inicjatywy, służące stworzeniu społecznej przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności społecznej pracodawców. Więcej informacji na temat Forum WaMaBoss na stronie www.centrum-csr.com.

Więcej informacji udziela:
Daria Kozieja
tel. 603 110 172
e-mail: d.kozieja@atchristie.com