W Gdańsku 11 grudnia spotkały się trzy międzynarodowe Izby. Organizatorami spotkania świątecznego były Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza.

Nadchodzące święta są doskonałą okazją do celebrowania rocznej obecności AmCham w Gdańsku z innymi międzynarodowymi izbami. Rok 2013 zakończył się sukcesem Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce na Pomorzu. Dzięki wspólnej pracy z przedsiębiorcami, inwestorami i samorządem powstała platforma debaty, która działa na rzecz polepszenia klimatu inwestycyjnego w regionie.

Pierwszy rok funkcjonowania oddziału AmCham przyniósł 4 spotkania biznesmenów i administracji rządowej, na których dyskutowano o nowych inwestycjach i reinwestycjach – mówi Klaudia Jackowska, Dyrektor Oddziału AmCham w Gdańsku. – Mamy nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom jak dzisiejsze, będziemy zacieśniać relacje na rzecz rozwoju gospodarczego, a spotkania trzech międzynarodowych izb staną się świąteczną tradycją.

Gdańskie wydarzenie to nie tylko spotkanie biznesu, ale możliwość zetknięcia się bożonarodzeniowymi tradycjami z Polski, Niemiec i USA, a także szwedzką uroczystością Św. Łucji. Na spotkaniu obecnych było wielu znamienitych gości m.in. Konsul Generalna Niemiec – Annette Klein i Ambasador Szwecji – Staffan Herrström z Małżonką, Honorowy Konsul Generalny Szwecji Pan Tadeusz Iwanowski a także przedsiębiorcy i inwestorzy. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciele administracji publicznej z marszałkiem Ryszardem Świlskim na czele oraz licznie reprezentowany Korpus Konsularny z 7 europejskich krajów. Sponsorem spotkania z ramienia AmCham była firma KPMG.