Getin Bank już kolejny raz wspiera Cykl Seminariów Rynku Zarządzania Nieruchomościami. Seminaria, adresowane do praktyków rynku nieruchomości, w tym m.in. pośredników, deweloperów
i administratorów, odbędą się w ośmiu największych miastach Polski, między 2 października a 19 listopada 2014 r.

Cykl Seminariów, organizowany od 2008 roku przez Grupę Medialną Nieruchomości, jest przestrzenią do wymiany wiedzy oraz doświadczeń dla praktyków rynku nieruchomości. Wydarzenie skierowane jest m.in. do zarządców i przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, pracowników administracji komunalnej, a także rzeczoznawców majątkowych.

Getin Bank współpracuje z wieloma wspólnotami oraz spółdzielniami mieszkaniowymi, dlatego stara się aktywnie uczestniczyć w życiu branży i wspierać związane z nią inicjatywy edukacyjne. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach Cyklu Seminariów Rynku Zarządzania Nieruchomościami, Bank jest jednym z głównych partnerów wydarzenia” – powiedział Wojciech Rafał, Dyrektora Departamentu Sektora Publicznego, Klientów Kluczowych i Operacji Zagranicznych, Getin Bank.

Program najbliższej edycji seminariów uwzględnia dwa bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony będzie zarządzaniu bezpieczeństwem pożarowym i użytkowania budynków mieszkalnych – m.in. systemom zabezpieczeń, dokumentacji przeciwpożarowej, oznakowaniom budynków. Drugi obszar to zarządzanie bezpieczeństwem finansowym, w tym rozrachunkami finansowymi wspólnoty mieszkaniowej. Cykl seminariów rozpocznie się 2 października 2014 r. w Instytucie Biocybernetyki PAN przy ul. Ks. Trojdena 4. Następne wykłady odbędą się kolejno w Gdańsku, Wrocławiu, Lublinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie i Katowicach. Cykl potrwa do 19 listopada br.

Harmonogram spotkań oraz szczegółowe informacje na temat XII Jesiennego Cyklu Seminariów Rynku Zarządzania Nieruchomościami można znaleźć pod adresem: http://wspolnotamieszkaniowa.pl/aktualnosci/XII-Jesienny-Cykl-Seminariow-Rynku-Zarzadzania-Nieruchomosciami/2747.html