Getin Noble Bank wyemitował obligacje o wartości 350 mln PLN skierowane wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych. Jest to pierwsza emisja obligacji w ramach zmienionego Programu Emisji Papierów Dłużnych, o którym Bank informował w czerwcu 2014 roku. Program Emisji przewiduje wielokrotne emisje obligacji i certyfikatów depozytowych do maksymalnej kwoty 2 mld PLN.

 

„Zakończona właśnie emisja trzyletnich papierów dłużnych skierowanych do inwestorów instytucjonalnych to niewątpliwy sukces i potwierdzenie silnej pozycji na polskim rynku oraz zaufania wobec Getin Noble Banku. Uplasowaliśmy największą, jednorazową emisję tego typu niezabezpieczonych obligacji w historii Banku od 2008 roku i w dodatku z najniższym historycznie oprocentowaniem na poziomie WIBOR 6M + 170 pb.” – powiedział Marcin Dec, Członek Zarządu Getin Noble Banku.

 

O GETIN NOBLE BANK

Getin Noble Bank S.A. notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych powstał w wyniku fuzji Getin Banku S.A z Noble Bankiem S.A. Getin Noble Bank S.A. oferuje produkty finansowe w zakresie kredytowania, oszczędzania i inwestowania, a także szeroki wachlarz dodatkowych usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Oddziały banku funkcjonują w ramach wyodrębnionych placówek Noble Banku, specjalizujących się w bankowości prywatnej oraz placówek Getin Banku specjalizujących się w bankowości detalicznej.