Grupa Azoty po raz pierwszy w swej historii publikuje raport zintegrowany, który prezentuje wyniki finansowe wypracowane w 2013 roku przez prawie 50 podmiotów tworzących Grupę, przedstawiając również efekty działań w szerszym kontekście: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Raport Grupy Azoty jest jedną z pierwszych w Polsce edycji przygotowanych zgodnie z najnowszym standardem G4 Global Reporting Initiative.

Raport roczny to szeroko stosowana praktyka wśród korporacji na całym świecie. Biznes w Polsce od lat dostrzega funkcje i znaczenie tego narzędzia, choć dopiero od niedawna w raportach odzwierciedlane są również parametry pozafinansowe istotne dla funkcjonowania podmiotu i osiąganych wyników. W przypadku grupy kapitałowej raport zintegrowany to także możliwość zaprezentowania wyników w pełnym wymiarze i szerszym kontekście, co pozwala rynkowi kapitałowemu na lepsze zrozumienie specyfiki grupy i tworzących ją spółek, służąc pomocą w wycenie i codziennych decyzjach inwestorskich.

Życie nie tylko w liczbach

Raport ukazujący „życie” podmiotu nie tylko w liczbach, ale również w aktywnościach społecznych, prośrodowiskowych i innych odpowiedzialnościowych – to narzędzie, do którego polski biznes dopiero dojrzewa. Karierę robi międzynarodowy standard GRI (Global Reporting Initiative) stanowiący spójny model raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju. Po raz pierwszy w takiej konwencji swój raport przygotowuje Grupa Azoty, która zgromadziła pod wspólną marką blisko 50 spółek różnej wielkości, w tym cztery najważniejsze polskie firmy wielkiej syntezy chemicznej, czyli zakłady w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu, Policach i Puławach. Grupę współtworzą także podmioty zagraniczne z Europy, a nawet Afryki.

„Rynek już od dawna nie jest kwadratowym placem w centrum miasta. Dziś rynek to otwarta przestrzeń, w której działają najprzeróżniejsze żywioły i energie. Tylko najlepsi potrafią odczytywać jego sygnały”*

Rekord w USA

W raporcie zintegrowanym Grupa Azoty zaprezentowała swoją działalność produkcyjną w podziale na pięć podstawowych segmentów: azotowych nawozy-agro, tworzywa, chemia, energetyka i pozostałe. Grupa Azoty zawarła istotną umowę na sprzedaż nawozów wieloskładnikowych na lata 2014-2016 z firmą Nitron International Corporation. Wartość rekordowego trzyletniego kontraktu to przeszło 600 mln zł.

Druga siła w Europie

Koncern jest największym w naszym kraju i drugim w Europie wytwórcą nawozów mineralnych. Grupa Azoty to również produkcja tworzyw konstrukcyjnych, alkoholi OXO i plastyfikatorów eksportowana do ponad pięćdziesięciu krajów świata. Ponad połowa sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym. Eksport do Unii Europejskiej, na który przypada prawie 32 proc. całej sprzedaży w roku 2013, to przede wszystkim tworzywa sztuczne, alkohole OXO i plastyfikatory.

Od Senegalu po Brazylię

Ubiegły rok przyniósł rozszerzenie wpływów Grupy Azoty na nowe rynki pozaeuropejskie. W Ameryce Południowej zawarto kilka wieloletnich kontaktów, a w Senegalu Grupa przejęła jeden z podmiotów branży chemiczno-wydobywczej z koncesją na eksploatację złóż piasków ilmenitowych (surowca fosforowego).

Obecność na rynku

Nawozy-Agro z udziałem 56,7 proc. w przychodach stanowią wartościowo największy segment portfela produktowego Grupy Azoty. W 2013 r. przychody ze sprzedaży w obrębie tego segmentu przekroczyły 5,5 mld zł. Drugim obszarem pod względem udziału w przychodach okazał się segment chemia, który przyniósł Grupie ponad 2,3 mld zł, generując 24,3 proc. przychodów.

„Niezależność energetyczna sprawdza się na każdym poziomie i w każdej skali. Jesteśmy chemikami. Potrafimy wytwarzać rozmaite rzeczy. Również prąd i ciepło – dla siebie i innych”*

Zmieniać świat

„Są branże, w których wciąż trzeba mieć na oku horyzont, za którym skrywa się przyszłość. Chemia jest jedną z nich. Dlatego inwestujemy w naukę i edukację. Nie znamy przyszłości. Nikt jej nie zna. Cokolwiek jednak ona przyniesie, chcemy mieć udział w jej kształtowaniu”

Grupa Azoty dysponuje własnym zapleczem badawczym, jak również współpracuje z zewnętrznymi jednostkami badawczymi oraz ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, współtworząc innowacyjne rozwiązania, które są chronione patentami i komercjalizowane. Grupa chce być postrzegana jako promotor zmian mogących przyczynić się do całkowitej zmiany spojrzenia na nawożenie. Kiedyś dzięki nawozom mineralnym udało się przesunąć granicę podaży żywności, odsuwając realne widmo klęski głodu, dziś zaś wyzwaniem czasu staje się bezpieczeństwo nawozów dla środowiska naturalnego. To ten problem, jako element szerszej strategii wspierania chemii bezpiecznej dla ludzi, stanowi główny przedmiot działalności badawczo-rozwojowej, wyznaczając jednocześnie kierunek myślenia Grupy o zrównoważonym rozwoju.

„Chemia służy temu, by uczynić świat lepszym i bezpieczniejszym. Dlatego ona sama również musi być bezpieczna dla świata. Myślimy więc o bezpieczeństwie w kontekście całego cyklu życia każdego produktu – od pozyskania surowców, poprzez etap jego wytworzenia, po wykorzystanie”

Raport zawiera także sporą dawkę informacji o zasobach pracowniczych Grupy, która powstała przecież z połączenia wielu spółek chemicznych o różnej kulturze. Rok 2013 był dla Grupy Azoty kluczowy dla budowy grupowej strategii zarządzania zasobami pracowniczymi, w tym kapitałem intelektualnym. Istota tej strategii to równowaga między tym, co wspólne i zunifikowane, a tym, co niepowtarzalne i specyficzne w dorobku każdego z uczestników Grupy.

Odpowiedzialność i troska w regionach

Liczne działania spółek Grupy Azoty na rzecz społeczności lokalnych zostały zaprezentowane w czterech suplementach do raportu. Każda spółka objęta raportem oddzielnie zaprezentowała swoje zaangażowanie w najbliższym otoczeniu. W informatorach regionalnych opisane zostały działania na rzecz rozwoju szkolnictwa, sportu, kultury, a także deklaracje na 2014 r. oraz rozliczenia za 2013 r. w ramach programu Odpowiedzialność i Troska.

Szczegółowe informacje dotyczące działań Grupy Azoty dostępne są w raporcie zintegrowanym oraz suplementach dostępnych pod adresem http://grupaazoty.com/pl/rozwoj/raportowanie, które zostały przygotowane przez zespół złożony z przedstawicieli czterech największych spółek pod nadzorem Biura Korporacyjnego PR Grupy Azoty w Tarnowie.
* fragmenty Raportu Zintegrowanego Grupy Azoty

***
Raporty oparte na międzynarodowych wskaźnikach GRI ukazują podmiot nie tylko w kontekście organizacyjnym, ekonomicznym i biznesowym, ale również w aspekcie bezpieczeństwa, wpływu na środowisko, relacji z pracownikami i społecznością lokalną, przestrzegania regulacji prawnych i etycznych oraz podejścia do innowacyjności. GRI to organizacja non-profit założona w roku 1997 w Stanach Zjednoczonych przez organizację CERES oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP).

Grupa Azoty (jednostką dominującą jest Grupa Azoty SA z siedzibą w Tarnowie) to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym i zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa Azoty powstała w wyniku kolejnych przejęć krajowych spółek chemicznych. W skład grupy wchodzą m.in. takie podmioty jak: Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca) z Tarnowa, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.