Informatyczny system wyborczy nie musi być wyłączony spod prawa zamówień publicznych, by działał sprawnie – uważa szef Rady Ekspertów Grupy Gumułka – Radosław Gumułka. Potrzebę wyłączenia systemu spod prawa zamówień publicznych wyraził m.in. szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki.

Zamówienia publiczne jako takie nie stanowią przeszkody w dokonywaniu zakupów – szkodzi natomiast nieznajomość tych przepisów lub opieszałość w ich stosowaniu – podkreśla Radosław Gumułka. Prawo zamówień publicznych dopuszcza przecież dokonywanie zakupów w ramach szybszych ścieżek, choć zastrzega takie procedury jedynie do przypadków obiektywnych. I tak np. istnieje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, gdy ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Warto zwrócić uwagę, że nacisk w tym przepisie położony jest na brak winy zamawiającego. Rezygnacja przez PKW z tej ścieżki może więc wynikać bądź to z braku wiedzy bądź to ze świadomości, że wyjątkowość sytuacji została spowodowana przez samą PKW – podkreśla  szef Rady Ekspertów Grupy Gumułka.
Przypomnijmy, że firma Nabino, która dostarczyła PKW system do podliczania wyników głosowania, była jedyną, która przystąpiła do przetargu. Sędzia Stanisław Zabłocki z PKW poinformował, że dysponowano pozytywnym audytem dotyczącym systemu dostarczonego przez tę firmę. Jednak jak dodał „oferent był jedyny i wszelkie kroki w zakresie pieczołowitości sprawdzenia oferowanego towaru okazały się nie najskuteczniejsze, bo pozytywna opinia audytora okazała się też opinią nie do końca prawdziwą, sprawdzoną”.
Na to, że zawiódł system zamówień publicznych zwrócił też uwagę były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Sprawą zajmie się Najwyższa Izba Kontroli. Kontrola NIK będzie dotyczyła prawidłowości wydawania środków z budżetu PKW na system informatyczny. Audytorzy sprawdzą, czy pracownicy Krajowego Biura Wyborczego rzetelnie i zgodnie z prawem wydawali pieniądze na system. Wynik kontroli ma być znany w pierwszym kwartale 2015 roku.
***
Grupa Gumułka to wiodąca firma świadcząca usługi outsourcingowe dla biznesu. W życiu gospodarczym obecna już od 1993 roku.
Zaistnieliśmy na rynku dzięki połączeniu 20-letnich doświadczeń z wykonywania zawodów księgowych oraz współczesnych technik pracy międzynarodowych firm audytorskich. W jedną całość łączymy umiejętności i kwalifikacje biegłych rewidentów, doradców podatkowych i księgowych. Potencjałem Kancelarii są jej pracownicy i współpracownicy. Stanowią oni zintegrowany zespół specjalistów, dla których kompetencja, profesjonalne przygotowanie i troska o dobro Klienta są wartościami nadrzędnymi. Stałe podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności synchronizacji działań całego zespołu jest naszym atutem. Grupa Gumułka współpracuje ze specjalistami, świadcząc usługi dla Klientów, wykorzystuje nie tylko swoją wiedzę i doświadczenie, ale każdy projekt wykonuje z pasją. To przyczynia się do sukcesów partnerów biznesowych. Codzienna praca opiera się na przestrzeganiu norm i zasad etycznych, przez co również Grupa Gumułka jako marka jest bardzo dobrze postrzegana na rynku.