Decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów w ZGOK Balin została wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Oznacza to, że będą w niej przetwarzane i odzyskiwane odpady komunalne z Zachodniej Małopolski – obszaru funkcjonowania Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, gminy Babice oraz Miasta Jaworzna.

MBP
ENERIS

Ochrona środowiska

Oddana w czerwcu br. nowoczesna instalacja MBPw Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie jest już gotowa do przyjmowania odpadów od ponad 180 tys. mieszkańców Zachodniej Małopolski z obszaru funkcjonowania Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna oraz Jaworzna. Będą w niej przetwarzane zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady.

„Uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego zapis pozwoli na rzeczywistą gospodarkę odpadowo-surowcową w regionie. Dzięki naszej nowoczesnej instalacji zwiększymy ilość odzyskiwanych surowców materiałowych, będziemy produkować paliwo alternatywne dla cementowni oraz kompostować odpady zielone, bioodpady oraz frakcję organiczną odpadów komunalnych. To znacznie ograniczy deponowanie odpadów na składowisku w Balinie oraz wydzielanie się gazu składowiskowego” – mówi Magdalena Markiewicz, Prezes Zarządu ZGOK sp. z o.o. w Balinie.

Odzysk surowców

Zgodnie z Decyzją Środowiskową do instalacji będzie trafiać 58,5 tys. odpadów rocznie, jednak jej możliwości technologiczne są ponad dwukrotnie większe. Warta około 40 mln zł inwestycja składa się z hali sortowni, żelbetonowych i zamkniętych szczelnie 16 bioreaktorów oraz placu dojrzewania. Zainstalowane w sortowni zaawansowane urządzenia separujące umożliwiają wydzielanie frakcji surowcowych (m.in. folie, plastiki, metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz produkcję paliwa alternatywnego RDF, stosowanego w procesach energetycznych na przykład w cementowniach.

„Wydzielona frakcja organiczna odpadów komunalnych, tak jak inne bioodpady, trafia do sterowanych komputerowo bioreaktorów, w których zachodzi proces kompostowania. Powietrze powstające w tym procesie podlega wieloetapowemu oczyszczaniu – w płuczce oraz biofiltrze z kory i karpiny o masie 421 ton. Powstały stabilizat jest nieaktywny biologicznie i może być deponowany na składowisku bez wpływu na środowisko” – podkreśla Magdalena Markiewicz.

Współpraca z samorządami

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie to spółka prawa handlowego, w której udziały utrzymują: Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna (18%), Miasto Jaworzno (15%) oraz ENERIS Surowce S.A. (67%). ZGOK w Balinie działa od 1999 roku, a w 2004 r. rozpoczęło funkcjonowanie składowisko odpadów. Decyzja Środowiskowa dla instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania została wydana na koniec 2011 r., a prace budowlane i wyposażeniowe rozpoczęły się jesienią 2014 r. i trwały 7 miesięcy. W ramach zmniejszenia wpływu na środowisko na terenie instalacji nasadzono ponad tysiąc nowych drzew i krzewów.

Inwestycja zrealizowana w Balinie jest modelowym przykładem możliwej do zastosowania i wdrożenia w praktyce współpracy pomiędzy samorządem oraz partnerem prywatnym. Udało się nam osiągnąć sukces wyłącznie w oparciu o zaufanie i równe traktowanie stron. Mam nadzieję, że nasza dalsza współpraca pozwoli na głębokie i trwałe zakorzenienie w świadomości naszych mieszkańców przekonania, że partnerstwo publiczno-prywatne to bardzo dobry kierunek obierany dla realizacji celów, które służą zaspokojeniu lub zabezpieczeniu potrzeb mieszkańców,” – mówi Przemysław Deda, Przewodniczący Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna.

ENERIS
ENERIS

#          #          #

 

ENERIS to to polski lider ochrony środowiska specjalizujący się w budowie oraz eksploatacji infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, surowcowej oraz energetyki niskoemisyjnej. Jej głównym celem jest osiągnięcie pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią w gminach i przedsiębiorstwach. Zadanie to realizuje poprzez oferowanie sprawdzonych rozwiązań wynikających ze współpracy z renomowanymi firmami technologicznymi, ale także angażuje się i posiada potencjał do budowy innowacyjnych rozwiązań dedykowanych dla indywidualnych potrzeb partnerów.

 

Od 1 lutego 2015 roku w skład Grupy ENERIS weszła spółka ENERIS Surowce S.A., która jest kontynuatorem działalności jednej z największych w Polsce spółek działających w sektorze gospodarki odpadami oraz większościowym udziałowcem spółek: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Balinie, Altvater Piła oraz właścicielem Ekologicznego Centrum Utylizacji, a także ENERIS Recykling. ENERIS Surowce S.A. ma ambicje łączyć tradycje oferowania najwyższej jakości usług dla środowiska z nowoczesnym technologicznie i ekonomicznie podejściem do odzyskiwania zasobów. Więcej na: www.grupa-eneris.pl

 

www.grupa-eneris.pl

tagi: Eneris, Eneris Surowce, ZGOK, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, RIPOK, Zachodnia Małopolska, Jaworzno, Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna, Altvater, ECU, surowce wtórne, ekologia, ochrona środowiska, odpady, surowce, surowce wtórne, śmieci, środowisko naturalne, usługi komunalne, utylizacja, energia odnawialna, gospodarka surowcami, gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie miasta, odbiór odpadów, odbiór śmieci, odpady komunalne, odpady zmieszane, odzyskiwanie surowców, transport odpadów, gospodarka odpadami w gminie, gospodarka surowcami w gminie, instalacje środowiskowe, inwestycje w środowisko, nowoczesne technologie ochrony środowiska, utylizacja odpadów, instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, MBP, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, energetyka niskoemisyjna