Z dniem 1 stycznia 2014 roku itelligence w Danii przejęła 100% udziałów 4C Management Consulting wzmacniając  swoją ofertę doradztwa strategicznego skierowaną do  firm z rejonu Danii i pozostałych państw nordyckich.

„Dzięki tej transakcji kontynuujemy nasze dynamiczne działania w strategicznych obszarach rozwoju. Analityka biznesowa (Business Intelligence) i Enterprise Performance Management będą stanowić kluczowe elementy portfela usług itelligence w najbliższej przyszłości. Cieszymy się z nowych możliwości – nie tylko w rejonie, ale także globalnie” – powiedział Dyrektor Finansowy grupy itelligence Norbert Rotter.

„To przejęcie to połączenie dwóch obszarów – implementacji systemu SAP i zarządzania strategicznego. Wspólnie będziemy mogli oferować klientom usługi w zintegrowanym obszarze strategii, zarządzania i IT. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie klientom maksymalizacji korzyści z inwestycji w SAP oraz osiągnięcie celów strategicznych” – powiedział Henrik D. Müller CEO 4C Consulting Management, który wraz z wszystkimi partnerami z 4CMC  będzie kontynuował w grupie itelligence działania zapewniające dalszy rozwój strategicznych rozwiązań w obszarze zarządzania  wydajnością.

„4CMC koncentruje się na dostarczaniu klientom strategicznych rozwiązań. Wraz z wiedzą i doświadczeniem itelligence w obszarze ERP możemy ugruntować  naszą pozycję na rynku. Dzięki tej fuzji znacznie zbliżyliśmy się do osiągniecia naszego celu, aby stać się liderem w dostarczaniu klientom narzędzi analityki biznesowej SAP w Skandynawii ” powiedział wiceprezes i CEO 4C Consulting Management w rejonie krajów nordyckich Nicolaj Vang Jessen.

„Rejon państw nordyckich ma niezwykły potencjał dla itelligence i w dużej mierze przyczynia się do całościowego sukcesu grupy w Europie. Będziemy kontynuować  realizację naszych celów i rozszerzać swoją obecność w tym rejonie. Jestem przekonany, że nowa współpraca będzie korzystna dla klientów, nie tylko w regionie, ale również w całej Europie ” powiedział wiceprezes itelligence Stefan Ellerbrake, odpowiedzialny za region Europy Zachodniej .

www.itelligence.pl