Karty, których przeznaczeniem jest dofinansowanie posiłków pracownikom przez ich pracodawcę, są zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnione ze składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do kwoty 190 złotych miesięcznie na jedną zatrudnioną osobę.

 

Zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zawierają przepisy ustawy z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205 poz. 1585 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe („Rozporządzenie”). Z przepisów jednoznacznie wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia „podstawy wymiary składek nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 190 złotych”. W praktyce oznacza to, że pracodawca, który zatrudnia 100 pracowników i zdecyduje się dofinansować im posiłki, dzięki omawianemu zwolnieniu może oszczędzić nawet 45 000 złotych w skali roku. Zwolnienie dofinansowania posiłków ze składki ZUS to także oszczędność dla samych pracowników.

 

– Zwolnienie dotyczy sytuacji, kiedy pracodawca na własny koszt udostępnia posiłki pracownikom – bez względu na formę tego udostępnienia. Przedsiębiorca może zatem prowadzić stołówkę pracowniczą lub wręczyć pracownikom karty lunchowe i w ten sposób zapewnić im dofinansowanie do posiłków – mówi Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy.

 

Według badań niezależnego Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia, przeprowadzonych na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services w 2013 roku, aż 27% dużych firm w większych miastach w Polsce dofinansowuje posiłki swoim pracownikom. W ostatnich latach systematycznie rośnie liczba firm, które wybierają nowoczesne karty żywieniowe i lunchowe, którymi można płacić w punktach gastronomicznych takich jak restauracje, bary, kawiarnie czy stołówki pracownicze. Na rynku funkcjonują karty, takie jak Sodexo Lunch Pass, które poza wspomnianym zwolnieniem ze składki ZUS, gwarantują pracownikom rabaty do 50% oraz oferty specjalne w największym w Polsce programie rabatowym w restauracjach, obejmującym prawie 1 000 lokali. Warto zaznaczyć, że zakup takich kart to dla zakładu pracy koszt uzyskania przychodu.

 

Karty żywieniowe to także doskonałe rozwiązanie motywacyjne, które wpływa na wzrost efektywności i wydajności pracy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) właściwe odżywianie może zwiększyć wydajność pracowników aż o 20 procent, a taki właśnie cel przyświeca finansowaniu posiłków przez pracodawców. Firmy dbają o zdrowie swoich pracowników, a jednocześnie zależy im na wdrażaniu rozwiązań pozytywnie wpływających na efektywność biznesu. Dlatego wybierają takie świadczenia, które z jednej strony pozwalają optymalizować koszty, a z drugiej stanowią konkretną wartość dla pracowników.

 

 

Kontakt:

Marta Rakoczy, tel. +48 605 073 929, fax: +22 402 48 68, e-mail : m.rakoczy@contrust.pl

 

O Sodexo

Grupa Sodexo, światowy lider w zakresie usług poprawiających Jakość Życia, od chwili założenia firmy przez Pierre’a Bellona w 1966 roku, jest strategicznym partnerem dla firm i instytucji, które kładą nacisk na efektywność, lojalność i dobre samopoczucie pracowników oraz partnerów biznesowych. Z wielką pasją 420 000 pracowników Sodexo w 80 krajach, projektuje, zarządza i dostarcza kompleksowe usługi w zakresie obsługi nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz w zakresie motywacji (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia 75 milionów konsumentów na całym świecie.

 

Sodexo Benefits and Rewards Services

Sodexo Benefits and Rewards Services jest liderem polskiego rynku świadczeń pozapłacowych, na którym działa już od 15 lat, a także ekspertem w zakresie kompleksowych usług motywacyjnych. Doradza w obszarze tworzenia trwałych relacji pracodawcy z pracownikami oraz w zakresie budowania lojalności partnerów biznesowych i klientów. Wieloletnie doświadczenie firmy pokazuje, iż kompleksowe usługi motywacyjne pozytywnie wpływają na wydajność organizacji. Z oferty Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce skorzystało już 43 tysiące klientów i ponad 3,5 miliona użytkowników. Na polskim rynku firma Sodexo otrzymała m.in. tytuł Business Superbrands oraz nagrodę Złota Jakość Roku.

 

Sodexo w liczbach
(dane z 31 sierpnia 2012 roku)

 

Grupa Sodexo na świecie

 

18,2 miliarda euro skonsolidowanego dochodu

420 000 pracowników

20. pozycja na liście największych pracodawców na świecie

80 krajów

34 300 placówek

75 milionów konsumentów dziennie

Sodexo On-site Services w Polsce

5 800 000 m2 obsługiwanej powierzchni

2 600 obsługiwanych mniejszych jednostek

2 000 zatrudnionych pracowników

420 Klientów

400 obsługiwanych nieruchomości

70 restauracji

 

Sodexo Benefits and Rewards Services w Polsce

43 000 Klientów

3 500 000 użytkowników naszych rozwiązań

50 000 współpracujących punktów usługowo-handlowych