Konferencja Energetyczna EuroPOWER

W dniach 20-21 listopada br. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się już 18. edycja Konferencji EuroPOWER – jednego z najważniejszych wydarzeń branży energetycznej w Polsce. Spotkanie to jest miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń ekspertów sektora energetyczno-paliwowego oraz administracji centralnej, a także platformą dialogu dotyczącego rozwoju rynków na różnych płaszczyznach.

Konferencja EuroPOWER skupia w jednym miejscu prezesów, członków zarządów, dyrektorów koncernów oraz grup energetyczno-paliwowych, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw sieciowych oraz firm świadczących usługi dla podmiotów branży energetycznej. Uczestnicy tego wydarzenia mają okazję do rozmowy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizy nowych trendów oraz wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających na realizację przyjętych wcześniej strategii.

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową, w skład której wchodzą prezesi, dyrektorzy oraz eksperci reprezentujący kluczowe firmy i instytucje sektora
paliwowo-energetycznego. Podczas tegorocznej Konferencji Rada Programowa wprowadza nową formułę jej przebiegu. Nowatorstwo to polega na przedstawieniu holistycznego spojrzenia na energetykę i zaprezentowanie jej w kontekście determinujących ją agregatów, jakimi są społeczeństwo i gospodarka.

Wart podkreślenia jest także fakt, że Konferencja została afiliowana przez Ministra Środowiska jako jeden z ważnych uczestników międzynarodowej Konferencji COP19, której gospodarzem jest Warszawa. Pozwoli to na dodatkowe uatrakcyjnienie Konferencji, zarówno po stronie programowej, jak i uczestnictwa zagranicznych gości.

Zagadnieniami, którym poświęcona będzie tegoroczna Konferencja, będą :
· Efektywny model makroekonomiczny dla polskiej gospodarki energetycznej,
· Nowoczesny klient na rynku energii i jego oczekiwania pod adresem energetyki,
· Konkurencja na rynku gazu – możliwości i ograniczenia, prawdopodobne scenariusze rozwoju,
· Polityka energetyczna – jak realizować jej cele przy posiadanych zasobach i narzędziach?
· Przejście od gospodarki opartej na tradycyjnych źródłach energii do zielonej energii – główne wyzwania i kierunki rozwoju.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli m.in.:
· Pan Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
· Pan Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki,
· Pan Andrzej Czerwiński – Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.

Szczegółowy program Konferencji oraz inne informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie www.konferencjaeuropower.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Aneta Pernak
Dyrektor Działu Produkcji Projektów Strategicznych
MM Conferences S.A.
T: +48 22 379 29 18
e-mail: a.pernak@mmcpolska.pl