Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego zostało podyktowane koniecznością usprawnienia oraz pogłębienia procesu kontroli podatkowej. Równocześnie wygenerowane przez firmy dane w postaci JPK umożliwiają jeszcze przed kontrolą zidentyfikować główne obszary niezgodności raportowe firm.

Przedsiębiorstwa objęte obowiązkiem generowania JPK są zobligowane do przesyłania ich w sposób zgodny z wytycznymi zaproponowanymi przez Ministerstwo Finansów, co usprawni ich dalszą analizę. W obecnej chwili opublikowano zestaw 7 struktur logicznych, które obejmują najważniejsze księgi i dowody księgowe, którymi są:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciągi bankowe – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Wprowadzenie obowiązku generowania JPK zmieni sposób przeprowadzania kontroli podatkowych z jakimi mamy obecnie do czynienia. Podatnicy na żądanie organów będą zobowiązane wygenerować JPK i przesłać go do odpowiedniego urzędu. Nie będzie konieczności przedstawiania papierowych dokumentów, które sprawdzane były w długim czasie, często w siedzibie firmi. Zgodnie z założeniami przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów kontrole podatkowe z użyciem wygenerowanego JPK będą krótsze oraz mniej uciążliwe dla podatników.  Nie wykluczone, ze część przekazanych w formacie JPK danych zostanie przeanalizowana na zasadzie zwykłych czynności sprawdzających, które nie wymuszą rozpoczęcia kontroli.

Więcej informacji o kontrolach podatkowych: http://www.ey.com/pl/pl/services/tax/tax-policy-and-controversy/ey-kontrola-skarbowa-main-page

grafika: pixabay.com