Mazowiecki Klaster BioTechMed skupia firmy, organizacje, instytucje badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu z branży biotechnologicznej. Koopetycja w klastrze, czyli współpraca konkurujących ze sobą podmiotów niesie za sobą konkretny wymiar korzyści. Dowodem na to są osiągnięcia Partnerów Klastra BTM.

Klaster BTM jest nie tylko inkubatorem dla start-up’ów, ale wspiera również istniejące podmioty, które opierają swoją działalność na różnego rodzaju unowocześnieniach, wymianie wiedzy, transferze innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz tworzeniu sieci powiązań. Jak pokazują badania w realizacji innowacyjnych projektów dość często brakuje wizji, strategii, nakładów czy efektywnych relacji między nauką i biznesem.

Mazowiecki Klaster BioTechMed jako jeden z pierwszych klastrów w Polsce podjął się idei tworzenia współpracy między firmami z branży bio-tech-med. Liczne badania potwierdzają pozytywne skutki relacji paralelnego konkurowania i kooperowania. W 87,7% firm wysokich technologii, w których miała miejsce koopetycja, jednoznacznie stwierdzono, że to właśnie ona przyspieszyła rozwój przedsiębiorstwa*. Relacje koopetycyjne o charakterze poziomym (koopetytorzy są bezpośrednimi konkurentami)  mogą nieść ze sobą ryzyko nieetycznej konkurencji. Klaster BTM ma za zadanie ograniczyć ewentualne ryzyko, zagrożenia i straty oraz wpajać Partnerom dobre praktyki i poszanowanie autonomii innych Partnerów.

Nasi Partnerzy mogą liczyć na pełne wsparcie nie tylko kompetentnego zespołu, ale również na wsparcie finansowe. Klaster BTM utworzył i sfinansował badawcze powiązanie kooperacyjne w skład którego wchodzi Trimen Sp. z o.o. i Warszawski Uniwersytet Medyczny a głównym beneficjentem jest OncoArendi Therapeutics.  Otrzymane w ramach współpracy wyniki badań będą punktem wyjścia do realizacji przez firmę OncoArendi projektu StrategMed.

Dynamiczny rozwój naszego Partnera OncoArendi Therapeutics sp. z o.o. w branży biotechnologicznej sprawia, że jest on niezmiernie atrakcyjny dla inwestorów. Dowodem na sukces firmy  jest pozyskane dwanaście milionów złotych od inwestorów Serii A, wśród których inwestorem wiodącym jest Michał Sołowow poprzez fundusz IPOPEMA FIZAN. Ten finansowy zastrzyk pozwoli firmie w ciągu najbliższych 3 lat rozwijać swoje najważniejsze programy: potencjalny lek na astmę oraz grupę nowych związków stymulujących przeciwnowotworową odpowiedź układu odpornościowego człowieka.

Zespół Klastra BTM, który składa się z młodych i kreatywnych liderów oraz ekspertów z różnych dziedzin, stawia sobie za cel powstawanie i wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w obszarze biotechnologii i medycyny w regionie Mazowsza. Takie działania umożliwią trwałe i sukcesywne podnoszenie poziomu konkurencyjności poszczególnych Partnerów Klastra na rynku światowym.

„BTM Innovations jest koordynatorem Mazowieckiego Klastra BioTechMed, który otrzymał międzynarodowy certyfikat „European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate” (Brązowa Odznaka Doskonalenia Jakości Zarządzania Klasterem). Certyfikat ten jest przyznawany tylko najlepszym Klastrom przez Międzynarodowy Instytut Technologicznej Współpracy Klastrów w Berlinie. „Brązowa Odznaka Doskonałości” jest dla nas ważna, ponieważ nie tylko wyróżnia nas, ale również potwierdza jakość i wartość Klastra. Certyfikat jakości zarządzania klastrem jest kolejnym krokiem w realizacji celów Mazowieckiego Klastra BTM” – Paweł Nowicki, Prezes Zarządu BTM Innovations.

*Koopetycja – strategią sukcesu? Doświadczenia przedsiębiorstw high-tech. Dr hab. inż., prof. PŁ Agnieszka Zakrzewska-Bielawska koopetycja

Autor: Małgorzata Piela, BTM Innovations