Marek Szymański, Prezes Franke Polska, został wybrany na stanowisko Prezesa Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej. Ponownego wyboru dokonało Walne Zgromadzenie, które odbyło się w czerwcu.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu budowę sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskiej współpracy gospodarczej. Patronuje działalności biznesowej firm członkowskich oraz wzajemnym inwestycjom. Aktywnie promuje również działania w zakresie innowacji, jako jednego z najważniejszych czynników wpływających na zdobywanie przewagi konkurencyjnej firm. Jak podkreśla Marek Szymański: „Innowacyjność w biznesie to nie tylko przełomowe wynalazki, ale też wszystkie drobne zmiany, usprawnienia procesów sprzedażowych, logistycznych, produkcyjnych i finansowych. Wszystko to, co poprawia skuteczność przedsiębiorstwa. Rola bilateralnych stowarzyszeń takich jak Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza jest tutaj niezwykle istotna, bo stwarzają one firmom odpowiednie warunki do dzielenia się doświadczeniem i wymiany dobrych praktyk w tym obszarze.”

Potwierdzeniem współpracy pomiędzy Polską a Szwajcarią jest też wciąż rosnąca wymiana handlowa. Import Polski wzrósł w pierwszym kwartale 2016 o 8.6% w porównaniu do tego samego okresu w roku 2015 (w odniesieniu do importu z krajami EU: +2.8%, czy globalnie: +2.4%), a eksport wzrósł aż o 6.0% (EU: +5.3%, globalnie: +4.5%). Bilans wymiany handlowej pomiędzy naszymi krajami stawia Polskę na 16. miejscu wśród najważniejszych partnerów handlowych Szwajcarii. Warto zwrócić uwagę, że atrakcyjność inwestycyjna rynku polskiego zajmuje wysokie, drugie miejsce wśród Państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza powstała w 1998 roku. Jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem. Obecnie zrzesza około 180 firm, ściśle współpracuje także z Ambasadą Szwajcarii w Polsce.