Gliwicki samorząd zabiega o środki na rozbudowę oferty edukacyjnej Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. Dzięki unijnym środkom w Gliwicach będą się uczyć przyszli specjaliści w zakresie druku 3D czy mechatroniki.

Górnośląskie Centrum Edukacyjne w Gliwicach (GCE) to nowoczesny zespół szkół ogólnokształcących i zawodowych dla młodzieży i dorosłych. Organem założycielskim GCE jest samorząd Gliwic. Miasto zamierza w tym roku złożyć wniosek na dofinansowanie projektu „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik – rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach”. To jeden z projektów przygotowanych w Gliwicach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

– Chcemy przygotować GCE do nowych wyzwań rynku pracy. Projekt polega na przygotowaniu szkoły do pełnienia funkcji profesjonalnych pracowni zaprojektowanych pod kątem praktycznych umiejętności, dostosowanych do potrzeb regionalnego rynku pracy. Zabiegamy o środki między innymi na uruchomienie pracowni mechatroniki, druku 3D czy instalacji solarnych – mówi Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic.

Eksperci rynku pracy od dawna wskazują, że przywrócenie szkolnictwa zawodowego jest jednym ze sposobów na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych. – Szanse mają zwłaszcza te szkoły i ośrodki kształcenia, które dopasują swą ofertę do potrzeb lokalnego rynku pracy, a nawet będą ją konsultowały z pracodawcami. Tak właśnie jest w przypadku projektu Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego – mówi Jacek Sztyler, partner w Grupie Gumułka.

Grupa Gumułka odpowiada za przygotowanie analizy wykonalności projektu. Eksperci tej firmy opracowali m.in. analizę finansową przedsięwzięcia. Dokumenty będą stanowić podstawę do przygotowania wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Projekt  „Nowy uczeń – nowoczesna pracownia – nowatorski pracownik” będzie zgłoszony do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w naborze dotyczącym kształcenia zawodowego (działanie  12.2 RPO WSL). – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Formuła ta pozwala na realizacje inwestycji mających na celu rozwiązanie problemów regionu, a nie poszczególnych miast  – wyjaśnia ekspert Grupy Gumułka.

 

***

Grupa Gumułka to jedna z wiodących polskich firm konsultingowych, świadcząca kompleksowe usługi dla biznesu i administracji publicznej. Powstała w 1993 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi prowadzi obecnie biura w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Kluczowe kompetencje to audyt, podatki i księgowość, rynki kapitałowe, doradztwo i szkolenia, badania społeczne i marketingowe, fundusze europejskie. Klientami Grupy Gumułka są m.in. międzynarodowe koncerny, krajowe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i ministerstwa, służba zdrowia, szkoły wyższe i instytucje finansowe. Grupa Gumułka jest stowarzyszona z partnerami w 65 krajach na świecie. Jest członkiem izb gospodarczych oraz stowarzyszeń branżowych, laureatem prestiżowych nagród i rankingów. Firma w swych działaniach przestrzega zasad odpowiedzialnego biznesu.

Więcej o Grupie Gumułka na www.gumulka.pl