Meritum Bank wypracował w 2013 roku 11,7 mln zł zysku netto oraz zwiększył swoją sumę bilansową do 2,95 mld zł. W tym roku Bank planuje dalszy rozwój, chce m.in. podwoić liczbę prowadzonych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, w czym pomóc mają nowe produkty i rozwiązania, w tym udostępniona w marcu br. przełomowa bankowość mobilna. Meritum będzie także pracował nad dalszą poprawą efektywności – w 2014 roku zamierza osiągnąć wielokrotnie wyższy zysk netto.

 

Portfel kredytów Meritum Banku na koniec 2013 roku wynosił 2,26 mld zł, o 28 proc. więcej niż przed rokiem, zaś wartość portfela depozytów – 2,55 mld zł, co oznacza 36,9 proc. wzrost w porównaniu do 2012 roku. W efekcie wynik na działalności bankowej zwiększył się o 34,7 proc., do 267,6 mln zł. Rozwój akcji kredytowej wspierała stabilna baza depozytowa – współczynnik wypłacalności na koniec 2013 roku wynosił 13,6 proc.

 

Rok 2013 to najlepszy rok w dotychczasowej historii Meritum Banku. Cieszy mnie, że w ubiegłym roku Bank utrzymał wyraźny trend wzrostowy – mówi Bartosz Chytła, prezes zarządu Meritum Banku. – Bank jest w szczególnym momencie posiadając wielki potencjał do dalszego wzrostu rentowności, który będzie widoczny już w pierwszym kwartale tego roku jak i w całym 2014 i w latach kolejnych – dodaje.

 

Meritum Bank utrzymał niską dynamikę wzrostu kosztów na poziomie 6,3 proc. r/r. Na koniec 2013 r. wyniosły one 110,4 mln zł wobec 103,9 mln zł rok wcześniej. Przełożyło się to na spadek wskaźnika kosztów do dochodów o 11,0 pp., do poziomu 41,3 proc.

 

Zysk netto na koniec 2013 roku wyniósł 11,7 mln zł, co oznacza 87 proc. wzrost r/r. Suma bilansowa Banku wynosiła 2,95 mld zł, 32,3 proc. więcej niż przed rokiem.

 

W 2014 roku Bank stawia na dalszy szybki wzrost biznesu i poprawę efektywności.

 

W pierwszych miesiącach tego roku zaproponowaliśmy klientom nowe produkty, w tym atrakcyjnie oprocentowane bilokaty oraz rachunek e-Kantor, a także uruchomiliśmy bankowość mobilną. Wkrótce pojawią się kolejne propozycje. Liczymy, że dzięki nim w 2014 roku otworzymy 60 tys. rachunków dla klientów indywidualnych, co oznacza podwojenie obecnej liczby posiadanych kont osobistych. Przede wszystkim jednak stawiamy na główną specjalność naszego Banku: kredyty gotówkowe, biznes pożyczki oraz kredyty ratalne – zapowiada Bartosz Chytła. – Pracujemy też intensywnie nad poprawą efektywności. Naszym celem na ten rok jest wielokrotnie wyższy zysk netto niż w ubiegłym roku i wskaźnik ROE kształtujący się w ścisłej czołówce banków w Polsce – dodaje.

 

W drugiej połowie marca Meritum Bank udostępnił innowacyjną bankowość mobilną. Jako jedyna w Polsce, zapewnia ona kompletny serwis transakcyjny oraz umożliwia założenie konta osobistego lub firmowego wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. Dzięki wykorzystaniu możliwości, jakie dają smartfony i nowa technologia, oferuje także ciekawe rozwiązania, które ułatwią codzienne zarządzanie finansami, m.in. funkcję „Zapłać mi”, „Fotoprzelewy”, „Geolokalizację transakcji”.

 

 

Wyniki finansowe Meritum Banku w 2013 roku

dane w tys. zł

2013

2012

zmiana

suma bilansowa

2 954 162

2 232 814

32.3%

portfel kredytów

2 261 931

1 766 599

28.0%

portfel depozytów

2 551 645

1 863 247

36.9%

wynik na działalności bankowej

267 609

198 671

34.7%

koszty działania banku (z amortyzacją)

-110 427

-103 869

6.3%

wynik finansowy brutto

13 875

8 042

72.5%

wynik finansowy netto

11 678

6 252

86.8%

 

współczynnik wypłacalności (w proc.)

13.6%

14.9%

-1.3 p.p.

ROE netto (w proc.)

5.3%

3.2%

2.1 p.p.

ROA netto (w proc.)

0.5%

0.3%

0.1 p.p.

wskaźnik koszty/dochody (w proc.)

41.3%

52.3%

-11.0 p.p.

 

placówki (łącznie własne i partnerskie)

166

156

10