Największa baza danych dotyczących postępowań sądowych w sprawach gospodarczych dostępna on-line.
Pierwszy projekt wspomagający wymianę informacji o postępowaniach sądowych z udziałem  firm.

Uzyskanie informacji dotyczących postepowań sądowych z udziałem przedsiębiorstw wymagało dotychczas żmudnej pracy zespołu prawników. Serwis mojpozew.pl popularyzuje ideę wymiany informacji o postępowaniach sądowych z udziałem  przedsiębiorców.

Proponowane rozwiązanie uzupełnia dostępne dotychczas na rynku usługi świadczone przez biura informacji gospodarczej oraz wywiadownie gospodarcze. Uzyskanie informacji o wiarygodności płatniczej pochodzącej z biura informacji gospodarczej wymaga zwykle zawarcia umowy i ponoszenia stałej opłaty w wysokości od 200 zł do ponad 900 zł miesięcznie. Natomiast korzystanie z mojpozew.pl oparte jest przede wszystkim o zasadę bezpłatnej wymiany informacji między przedsiębiorcami w tzw. modelu społecznościowym.

Użytkownicy za pośrednictwem serwisu mojpozew.pl będą mogli odpłatnie uzyskać historyczne informacje o postępowaniach sądowych pozyskanych bezpośrednio z danych publikowanych na wokandach sądowych.

 

Kto skorzysta?

Rozwiązania oferowane przez mojpozew.pl mogą być wykorzystywane do monitorowania i weryfikacji  kontrahentów zarówno przez  małe i średnie przedsiębiorstwa jak i duże korporacje. mojpozew.pl dostępny jest również dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osoby nie prowadzące działalności gospodarczej, które dochodzą swoich roszczeń z w drodze postępowania sądowego w zakresie sporów dotyczących prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz innych spraw, w których przedsiębiorstwo występuje jako strona pozwana.

 

Certyfikat Transparency in Business

Użytkownicy, którzy zarejestrują w mojpozew.pl wszystkie postępowania sądowe ze swoim udziałem mogą uzyskać odpłatnie certyfikat potwierdzający prowadzenie transparentnej polityki w zakresie informacji o udziale w postępowaniach sądowych. W odróżnieniu od innych dostępnych na rynku podobnych rozwiązań, certyfikat Transparency in Business nakłada na posługującego się nim przedsiębiorcę obowiązek zarejestrowania wszystkich spraw sądowych z jego udziałem. Certyfikat mogą uzyskać również przedsiębiorcy, którzy złożą oświadczenie potwierdzające, że z ich udziałem nie są prowadzone żadne postępowania sądowe.

 

Zakres informacji współdzielonych między użytkowników mojpozew.pl

Użytkownicy mojpozew.pl będą mogli uzyskać informację o postępowaniach sądowych z udziałem przedsiębiorstw obejmujących m.in. datę ostatniej rozprawy, przedmiot postępowania, nazwę pozwanego i powoda, nazwę sądu oraz orientacyjną wartość przedmiotu sporu. Ponadto każda sprawa sądowa zarejestrowana przez użytkowników może być opatrzona krótkim komentarzem pozwanego i powoda.

Szacuje się, że przedmiotem ok. 80-90% postępowań sądowych z udziałem przedsiębiorców jest dochodzenie zapłaty zobowiązań. Zatem jeżeli przyszły kontrahent jest lub był stroną pozwaną w postępowaniach, których przedmiotem było dochodzenie roszczeń to taka informacja jest istotna z punktu widzenia kształtowania przyszłych relacji biznesowych z tym partnerem biznesowym.

 

Liczba postępowań sądowych

Statystyki wskazują, że liczba postępowań sądowych z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw w Europie sięga 14 mln rocznie. W ciągu ostatnich 3 lat stroną postępowania sądowego z udziałem innej firmy było około 28% wszystkich przedsiębiorstw europejskich. Statystycznie w okresie 3 lat średniej wielkości firma europejska jest stroną w 6 postępowaniach sądowych z udziałem innego przedsiębiorcy.

Liczba postępowań sądowych w Polsce, które potencjalnie mogą zostać zarejestrowane w serwisie mojpozew.pl szacowana jest na ok. 650 tysięcy rocznie (z wyłączeniem postępowań w zakresie prawa pracy).

 

Serwis został uruchomiony w dwóch wersjach językowych:

www.mojpozew.pl –przeznaczony dla użytkowników krajowych i dotyczący przede wszystkim podmiotów polskich, oraz

www.caselist.eu – dedykowany zarówno dla podmiotów polskich jak i zagranicznych, umożliwia rejestrację postępowań sądowych we wszystkich innych jurysdykcjach.

Operatorem obu serwisów jest Information Society Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.