Od pierwszego lipca mieszkańcy gminy Malczyce będą mogli jeszcze lepiej segregować odpady i przyczyniać się do odzysku surowców. Firma ENERIS Surowce, zajmująca się w gminie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych utworzy 22 nowe punkty segregacji odpadów.

ENERIS Surowce
ENERIS ułatwia sortowanie odpadów w Malczycach

Specjalne pojemniki

W 22 miejscach uzgodnionych z władzami gminy Malczyce zostaną ustawione po dwa specjalne pojemniki o pojemności 1100 litrów. Zielone są przeznaczone na szkło – butelki jednorazowe, słoiki i inne szklane pojemniki, a żółte – na plastiki.

Mam nadzieję, że dzięki tej inicjatywie mieszkańcy gminy Malczyce będą mogli jeszcze lepiej sortować domowe odpady. Należy pamiętać, że z używanych opakowań szklanych można wytworzyć nowe, a z plastików i folii wrzuconych do odpowiednich pojemników powstają m.in. tkanina polar lub framugi okien i drzwi,” – powiedział Grzegorz Zarański, Dyrektor Oddziału ENERIS Surowce S.A. w Krapkowicach, która odbiera odpady od mieszkańców gminy Malczyce.

Segregacja odpadów

Do zielonych pojemników powinny trafiać szklane butelki po napojach, słoiki i szklane pojemniki. Nie powinniśmy tam natomiast wrzucać fajansu, ceramiki, porcelany, luster oraz szkła okiennego i zbrojonego, a także żarówek, świetlówek i lamp energooszczędnych. Pojemniki żółte są przeznaczone do zbiórki plastików, takich jak butelki PET po napojach, czyste plastikowe opakowania po żywności i środkach czystości oraz kolorowe i bezbarwne folie. W żadnym wypadku nie powinny tam trafiać: opakowania po olejach, w tym silnikowych i hydraulicznych, styropian, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin. Do obu pojemników nie wolno wrzucać artykułów spożywczych, odpadów zielonych i innych bioodpadów. Dokładne informacje na temat frakcji odpadów, które są zbierane selektywnie w gminie Malczyce, można znaleźć na specjalnie przygotowanych plakatach, na stroniewww.grupa-eneris.pl oraz pod numerem infolinii 0 801 00 38 38

Współpraca na rzecz czystej gminy

ENERIS Surowce SA, jako kontynuator działań Veolia Usługi dla Środowiska SA, od 1 lipca 2013 r. odbiera odpady od mieszkańców gminy Malczyce – czyli od momentu, w którym weszła w życie znowelizowana ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa nałożyła na samorządy nowe obowiązki związane z prowadzeniem i nadzorowaniem gospodarki komunalnej na podległych terenach. Komunalne odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane surowce pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców gminy Malczyce trafiają do odzysku i zagospodarowania na terenie Ekologicznego Centrum Utylizacji w Jaroszowie.