Wiodący w branży poziom programowalności usług promuje elastyczne możliwości wdrażania, bezpieczeństwo na bazie reguł oraz wsparcie dla chmur hybrydowych

F5 Networks zaprezentowało dzisiaj programowe rozwiązanie, które umożliwia klientom płynną integrację usług bezpieczeństwa i wysokiej dostępności, uproszczenie zarządzania urządzeniami i lepszą orkiestrację infrastrukturą IT. Aby obniżyć koszty i zwiększyć efektywność, organizacje rozwijają swoją infrastrukturę w kierunku bardziej dynamicznego modelu, łączącego komponenty fizyczne, wirtualne i chmurowe. F5 wspiera tę transformację, oferując innowacyjne, wszechstronne rozwiązania, które dają klientom możliwość osiągania korzyści z tradycyjnej, chmurowej i hybrydowej architektury centrów danych.

Dzisiaj F5 wprowadza:

  • BIG-IP 12.1 – oprogramowanie, które dostarcza usługi aplikacyjne, z rozszerzoną integracją z chmurą publiczną oraz możliwość tworzenia bardziej zaawansowanych reguł bezpieczeństwa dla lokalnych i hybrydowych środowisk.
  • BIG-IQ® Centralized Management 5.0, z rozszerzonymi funkcjami zarządzania rozwiązaniami z portfolio F5 BIG-IP oraz znacznie poprawioną skalowalnością i wydajnością.
  • iWorkflow0, umożliwiający orkiestrację usług F5 z rozwiązaniami SDN, jak Cisco ACI oraz VMware NSX, jak również w scenariuszach ciągłego wdrażania z użyciem narzędzi DevOps od takich producentów jak Ansible, Chef i Puppet

Programowalne usługi aplikacyjne zapewniają najwyższą elastyczność

Wraz z udostępnieniem oprogramowania BIG-IP w wersji 12.1, żaden inny producent kontrolerów dostarczania aplikacji (ADC, Application Delivery Controller) nie oferuje takiego poziomu programowalności jak F5 w tradycyjnych, chmurowych i hybrydowych architekturach. Nowa technologia iRules LX opracowana przez F5 to znaczący postęp w programowalności. Umożliwia ona manipulowanie i selektywne wdrażanie różnych funkcjonalności usług poprzez Node.js, a także daje dostęp do ponad 250 tys. pakietów Node.js opracowanych przez społeczność skupioną wokół tego projektu. Te możliwości są szczególnie ważne w dostarczaniu zaawansowanych funkcjonalności dla aplikacji webowych, które wymagają zoptymalizowanej przepustowości, skalowalności i unikalnych usług sterowania ruchem sieciowym. Dodatkowo nowa wtyczka Eclipse Integrated Development Environment (IDE) – środowiska powszechnie wspieranego przez inne firmy technologiczne (np. CA, Google, IBM, Oracle, Red Hat iSAP) – umożliwia szybkie dostarczanie kodu wielokrotnego użytku, co przyspiesza tworzenie zaawansowanych funkcjonalności.

Silne zabezpieczenia na bazie reguł z ochroną aplikacji znajdujących się w dowolnym miejscu

Rozpowszechnienie aplikacji internetowych doprowadziło do powstania stałego zagrożenie dla krytycznych z punktu widzenia biznesu usług webowych, czemu towarzyszył wzrost złożoności ataków.

Opracowane przez F5 udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa umożliwiają organizacjom efektywniej zapewniać dostępność i wydajność aplikacji, usuwać luki w ochronie krytycznych aplikacji oraz poprawiać ogólny poziom bezpieczeństwa. Dzisiejszy komunikat wskazuje na kilka nowych możliwości bezpieczeństwa, wśród których warto wymienić:

  • BIG-IP 12.1 zawiera udoskonalenia w BIG-IP Application Security Manager (ASM) oferując unikalne, personalizowane metody wykrywania botów, umożliwiające szczegółową analizę i dokładne śledzenie urządzeń na podstawie ich identyfikatorów.
  • BIG-IP ASM znacznie przyspiesza zgłaszanie niebezpiecznych adresów IP do czarnych list, realizując to zadanie sprzętowo.
  • F5 daje wgląd w połączenia HTML 5 WebSocket, aby zapewnić kompleksową ochronę na bazie reguł tam, gdzie zawiodą firewalle aplikacyjne.
  • BIG-IP Advanced Firewall Manager oferuje teraz rozszerzone możliwości, które automatycznie zwalczają ataki w warstwach L3-L7 oraz kontrolują działania podejmowane przez użytkowników w kanał SSH za pomocą reguł zdefiniowanych przez administratora.

Ścisła integracja z największymi chmurami publicznymi

Architekci aplikacji i deweloperzy muszą szybko wdrażać aplikacje i usługi w ramach projektów ciągłego dostarczania, a jednocześnie muszą dbać o to, żeby aplikacje pozostały szybkie, niezawodne i bezpieczne. Rozwiązania F5 są zaprojektowane tak, aby umożliwić klientom korzystanie z tych samych usług w chmurze, z których korzystają w centrum danych. Nowe technologie oferują ulepszone wsparcie dla środowisk AWS i Azure, włączając w to integrację z automatycznym skalowaniem w chmurze AWS (służy do dynamicznego skalowania usług) czy dodane funkcje F5 WAF do Azure Security Center.

Zaawansowane funkcje zarządzania i orkiestracji upraszczają czynności operacyjne

Dla architektów sieci i administratorów, F5 zaktualizowało rozwiązanie BIG-IQ Centralized Management. Ta platforma oferuje funkcje monitorowania, raportowania, licencjonowania oraz zarządzania, które upraszczają czynności operacyjne związane z utrzymaniem produktów F5 BIG-IP. Obecnie BIG-IQ Centralized Management zawiera wsparcie dla wyróżnianego nagrodami F5 BIG-IP Access Policy Manager®. F5 jest jedynym producentem, który łączy scentralizowane zarządzanie oparte na rolach do dostarczania aplikacji, zabezpieczania oraz zarządzania tożsamością w jednej, zunifikowanej platformie. Dodatkowo nowa wersja BIG-IQ umożliwia klientom jednoczesne zarządzanie, aktualizowanie i konfigurowanie usług aplikacyjnych na maksymalnie 200 serwerach fizycznych i wirtualnych oraz obsługuje do 5000 licencji BIG-IP.

Nowa platforma F5 iWorkflow przyspiesza wdrażanie aplikacji, umożliwiając orkiestrację usług sieciowych jak zarządzanie ruchem sieciowym i bezpieczeństwo. Dostępny jako wirtualne urządzenie, iWorkflow jest wielozadaniowym rozwiązaniem do wdrażania reguł dostarczania aplikacji w rozwiązaniach BIG-IP, wspierającym różne środowiska IT, wliczając w to chmurę hybrydową. Wykorzystując inteligentne szablony, reguły można wdrażać bezpośrednio z użyciem graficznego interfejsu iWorkflow, poprzez systemy zarządzania innych producentów, np. Cisco ACI lub VMware NSX lub inne technologie orkiestracji, jak Ansible, Chef, oraz Puppet.

 Dostępność

Oprogramowanie BIG-IP 12.1, BIG-IQ Centralized Management 5.0 i iWorkflow 2.0 będą dostępne od drugiego kwartału 2016 roku.  Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i dostępności usług na terenie Polski prosimy o kontakt z lokalnym biurem usług F5.

O F5 Networks

F5 (NASDAQ: FFIV) dostarcza rozwiązania dla świata aplikacji. F5 pomaga organizacjom bezproblemowo skalować chmurę, centra danych, sieci telekomunikacyjne oraz sieci definiowane programowo (software defined networking – SDN), aby skutecznie dostarczać aplikacje i usługi dla każdego użytkownika końcowego, dostępne na każdym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie. Rozwiązania F5 pomagają rozszerzać środowisko informatyczne dzięki otwartej, skalowalnej platformie i dużej liczbie strategicznych partnerów technologicznych. To podejście pozwala klientom na otrzymanie modelu infrastruktury, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Największe światowe przedsiębiorstwa, dostawcy usług, organizacje rządowe oraz uznane marki konsumenckie polegają na F5 by wyprzedzać konkurencję w zakresie trendów dotyczących chmury, bezpieczeństwa i mobilności. Odwiedź f5.com by uzyskać więcej informacji.

Aby dowiedzieć się więcej o F5, naszych partnerach i technologiach obserwuj nas na Twitterze @f5networks albo odwiedź nasze profile na LinkedIn i Facebook.

F5, BIG-IP, BIG-IQ, iWorkflow, iRules LX, Application Security Manager, Advanced Firewall Manager, Access Policy Manager, and DevCentral są znakami towarowymi lub usługami F5 Networks, Inc., in the U.S. lub w innych krajach. Wszystkie inne produkty lub firmy wymienione wyżej mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.