„Poszukiwani ochotnicy na niebezpieczną wyprawę. Niskie płace, okrutne zimno, długie godziny w kompletnych ciemnościach. Bezpieczny powrót niepewny. W razie powodzenia: honor i sława.” Ogłoszenie rekrutacyjne tej mniej więcej treści miał zamieścić sir Ernest Shackleton przed wyprawą statku „Endurance” na Antarktydę. Liczba kandydatów przerosła jego najśmielsze marzenia, a ogłoszenie przeszło do legendy. Czy pracodawca może w podobny sposób rekrutować i motywować pracowników?
Współczesne ogłoszenia o pracę wabią kandydatów innym zestawem zachęt. Proponują atrakcyjne wynagrodzenia. Nie straszą długimi godzinami – jeśli już, to wspominają o elastycznym czasie pracy. Zapewniają o miłej, bezstresowej atmosferze. Zachwalają bezpieczne środowisko pracy, zgodne z wymogami BHP.
Choć nie tak romantyczne i pobudzające wyobraźnię, takie ogłoszenia mają większe szanse powodzenia u przeciętnego Polaka. Wg ankiety portalu Praca.pl przeprowadzonej na jesieni tego roku, Polacy pragną przede wszystkim stabilnego zatrudnienia (30% odpowiedzi) i wysokich zarobków (26%). Dla co piątej osoby ważne jest również poczucie sensu wykonywanych zadań oraz bezstresowa atmosfera. Szczególne wyzwania, podobnie jak prestiż – marzą się tylko 2% pracowników.
Jeśli zatem poszukujemy kandydatów na typowe stanowiska, należy formułować bardziej typowe ogłoszenia o pracę. Możemy wówczas liczyć na odzew, gdyż kierujemy się do dużego grona potencjalnie zainteresowanych. Ogłoszenia rekrutacyjne powinny być zgodne z obowiązującym prawem a także wewnętrzną polityką zarządzania zasobami ludzkimi i zaplanowaną procedurą rekrutacyjną.
– Przebieg typowego procesu rekrutacji można prześledzić w szkoleniu e-learning Akademii PARP „Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP”. Dowiemy się z niego nie tylko z jakich elementów powinien składać się anons rekrutacyjny, ale też jak wpisuje się on w cały proces rekrutacji i strategii personalnej firmy – mówi Aneta Grzyb‑Hejduk, ekspert ds. szkoleń Akademii PARP. Trzeba też pamiętać o przepisach prawa. Pewne określenia, np. o charakterze dyskryminacyjnym, nie mogą zostać zamieszczone w ogłoszeniu o pracę. Również „długie godziny w kompletnych ciemnościach” mogłyby wzbudzić ciekawość inspektorów PIP.
Bywa jednak i tak, że chcemy znaleźć kandydatów obdarzonych hartem ducha i gotowych na niecodzienne wyzwania – jak ekspedycja statku „Endurance” sprzed 100 lat. Wtedy nie kierujemy ogłoszenia rekrutacyjnego do typowych odbiorców. Będziemy się starali dotrzeć raczej do tych nielicznych, którym marzy się prestiż i wyzwania zawodowe (2% wg ankiety Praca.pl). W takim wypadku ogłoszenie rekrutacyjne staje się ważnym elementem przyciągającym uwagę i może być sformułowane w sposób bardziej przewrotny. Nawet wówczas nie można jednak zapomnieć o przepisach prawa pracy.
– Warto wiedzieć, że takie osoby nie tylko trudniej znaleźć, ale też trudniej zmotywować w codziennej pracy. Wymaga to aktywnej postawy, zaangażowania, a nawet zapału ze strony menedżera. Potrzebne umiejętności kierownicze na szczęście można kształtować dzięki szkoleniom – mówi Aneta Grzyb-Hejduk. Jak dowiadujemy się z kursu „Umiejętności kierownicze” Akademii PARP: „Wobec osób ambitnych – najlepiej zastosować system oparty na bodźcach rozwojowych i nagrodach. Równie ważna jest postawa kierownika. To kierownik daje innym przykład. Zapałem, pracowitością oraz uczciwością powinien zarażać cały zespół.”
Takim przywódcą i przykładem dla członków swojej załogi był sir Ernest Shackleton. Choć wyprawa nie powiodła się i statek ugrzązł skuty lodem, kapitanowi udało się podtrzymać morale załogi i zorganizować udaną misję ratunkową. „Endurance” nie osiągnął zakładanego celu, ale po dziś dzień liderzy biznesu inspirują się metodami działania Shackletona.
Co ciekawe, nigdy nie znaleziono choćby jednego egzemplarza gazety z legendarnym ogłoszeniem rekrutacyjnym. Choć po dziś dzień rozpala ono wyobraźnię menedżerów, prawdopodobnie jest mitycznym elementem historii wyprawy statku „Endurance”…
Menedżerom spragnionym wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, polecamy bezpłatne szkolenia e-learning Akademii PARP. „Umiejętności kierownicze” oraz „Praktyczne zarządzanie personelem w MŚP” to tylko dwie spośród licznych propozycji na portalu. Uczestnicy Akademii PARP mogą korzystać łącznie z 46 szkoleń e-learning oraz 45 szkoleń mobilnych. W bezpłatnych szkoleniach mogą brać udział wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy sektora MŚP oraz osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kontakt: Agnieszka Kucharska
tel. 22 5816 317
email: asz@estakada.pl