CCMS (Customer Care Management & Solutions) przeprowadził szkolenia z zakresu obsługi klienta  personelu kelnerskiego warszawskiej restauracji Stacja Wawer. Specyfika obsługi klientów determinowana jest tu w dużym stopniu przez położenie lokalu – w centrum handlowym na  obrzeżach aglomeracji warszawskiej.

Klienci podmiejscy stanowią bowiem mieszankę osób przyzwyczajonych do szybkiego tempa życia, wynikającego z funkcjonowania w centrach dużych miast oraz klientów obszarów pozamiejskich, z charakterystycznymi dla nich cechami społeczności lokalnych. Podstawowym zagadnieniem służącym poprawie jakości obsługi, a tym samym zwiększeniu stopnia satysfakcji  klientów z odwiedzin w lokalu, jest zatem zrozumienie wszelkich zależności wynikających z rozmaitych potrzeb i stylów życia, reprezentowanych przez klientów.

Zakres przeprowadzonych szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

 • ustalenie najlepszej z możliwych postaw pracowniczych lub/i zmodyfikowanie zachowań,
  mających znaczący wpływ na klienta,
 • opisanie i analizę podstawowych postaw klienckich, pod kątem zachowań,
  oczekiwań i reakcji na nieoczekiwane zdarzenia,
 • przećwiczenie reakcji/zachowań w obsłudze tzw. „trudnego klienta”, najczęściej zdarzających
  się podczas codziennej pracy,
 • podniesienie poziomu skutecznej komunikacji, pod kątem rozumienia postaw klientów
  i najskuteczniejszych sposobów przełamywania ich niechęci, wrogości czy złośliwości,
 • przećwiczenie podstawowych zasad savoir vivre, by móc jak najskuteczniej realizować oczekiwania poszczególnych typów klientów,
 • współpraca w zespole.

 

CCMS świadczy usługi doradcze i szkoleniowe w obszarze komunikacji z rynkiem, struktur obsługi klienta i sprzedaży. CCMS jest także wydawcą publikacji książkowych z zakresu telemarketingu. Z usług CCMS korzystali m.in.: Toyota Bank,  Infakt, Morizon, pkt.pl, Sanitec Koło, Teleperformance, Energa, Instytut Rozwoju Biznesu (IBD), ITCard, La Lorraine Polska.

 

Kontakt:

Sylwester Kućmierowski

tel.: 780 106 820

mail: sylwester.kucmierowski@ccms.com.pl

 

Robert Waker

tel.: 793 34 44 88

mail: robert.waker@ccms.com.pl

 

www.ccms.com.pl

www.facebook.com/ccms.polska