Firma OKI Europe Ltd ogłosiła, że Dennie K. Kawahara został mianowany nowym Dyrektorem Zarządzającym, zastępując na tym stanowisku Terry’ego Kawashimę, który przejmie funkcję Dyrektora Generalnego ds. sprzedaży terminali bankowych za granicą (General Manager, Overseas Banking Terminals Sales) w Tokio.

Kawahara dołączył do OKI Electric Industry w 1992 r., z czasem awansował na wyższe stanowiska, a od 2012 r. pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego OKI Data Australia. Pod jego kierownictwem oddział OKI w Australii i Nowej Zelandii dynamicznie się rozwijał. W trakcie kariery w Grupie OKI Kawaharze powierzano różne zadania, między innymi przez dziewięć lat pracował dla OKI America Inc., a także OKI Europe, gdzie w latach 2007–2010 piastował stanowisko Managera ds. planowania i dostaw produktu w Dziale Marketingu (Product Planning and Delivery manager).

W ciągu swojej 25-letniej kariery w OKI, oprócz pracy w sektorze drukarek, Kawahara uczestniczył w wielu projektach związanych z opracowywaniem innowacyjnych produktów, sprzętu i oprogramowania, a także dotyczących rozwoju systemów dla OKI.  Odpowiadał za ich wprowadzanie na rynek, dystrybucję, marketing i sprzedaż, a także za zarządzanie projektami i zarządzanie zespołem.

„Cieszę się, że wracam do OKI Europe właśnie w tym momencie jej długiej historii pełnej sukcesów, który zapowiada emocje i zmianę. OKI zawdzięcza pozycję lidera w swej branży ludziom, produktom i elastycznemu podejściu do klienta. Z przyjemnością dołączę do zespołu opracowującego nowe strategie na przyszłość, których celem jest pozycjonowanie naszych produktów w nowym środowisku cyfrowym i utrzymanie dynamiki rozwoju na coraz bardziej konkurencyjnym rynku – powiedział Kawahara – Jako Dyrektor Zarządzający skoncentruję się na poprawie struktury i umocnieniu kierunku rozwoju OKI Europe poprzez zwiększenie współpracy i rentowności na tym trudnym i zmieniającym się rynku. Z moich doświadczeń wynika, że Europa to jeden z najtrudniejszych regionów, ale jednocześnie praca na tym rynku przynosi największą satysfakcję. Z radością poznam ludzi, klientów i partnerów pracujących w wielu różnych krajach naszego regionu, funkcjonujących w wielu różnych kulturach biznesowych i odgrywających istotną rolę w procesie dynamicznego rozwoju biznesowego OKI Europe.

Więcej informacji na www.oki.pl