Wynajem samochodów w Polsce nie jest tak popularny jak w Europie Zachodniej, choć niesie on za sobą m.in. optymalizację kosztów, ułatwienia w zarządzaniu pojazdami. Według danych Instytutu Keralla Research jego udział w rynku w Polsce nie przekracza 4 proc. W porównaniu z Europą Zachodnią w poziomie wynajmu jesteśmy wciąż tyle. Niemniej jednak liczba aut, które podlegają outsourcingowi przekraczając 150 tys. pozwala stwierdzić, że inwestycje w leasing czy CFM w Polsce są dobrą decyzją. Prognozuje się, że rok 2014 przyniesie wzrost rynku CFM o około 8-9 proc. Kluczowym graczem będzie tu sektor małych i średnich przedsiębiorstw. MSP są grupą wiodącą wśród podmiotów polskiej gospodarki i stanowią jej trzon – nie powinno dziwić zatem, że firmy oferujące wynajem długoterminowy swoje usługi kierować będą także w ich stronę. Zastanawiać może jednak kwestia – dlaczego tak późno.

Logika polskiego MSP – lepiej mieć niż użytkować

Nikłe wykorzystywanie przez polski mały biznes wynajmu długoterminowego wynikało z kilku przyczyn. Z jednej strony nie było rozróżnienia między ofertą dla sektora MSP, a sektora korporacyjnego. Firmy CFM nie widziały w pierwszej grupie potencjalnych partnerów i skupiały się na flotach powyżej 5, 10 samochodów. Liczyli się relatywnie duzi, znaczący klienci. Z kolei z perspektywy przedsiębiorcy sektora MSP znacznie atrakcyjniejsze wydawało się posiadanie samochodu, niż jedynie „wypożyczenie” go, użytkowanie. W pewnym sensie jest to podejście, które tkwi w mentalności Polaków – lepiej mieć coś swojego. Oczywiście nie były brane pod uwagę kwestie zużycia pojazdu, możliwości wymiany go na nowy, lepszy model. Sama oferta finansowanie nie była wcześniej korzystna dla mniejszych podmiotów.

Obopólne korzyści – czyli MSP szansą dla CFM a CFM szansą dla MSP

Firmy CFM poszukują nowych obszarów zbytu swoich usług. Naturalnym ruchem było skierowanie się w stronę MSP, tym bardziej, że rozwój właśnie tego sektora napędza gospodarkę. Oczywiście wiązało się to z przygotowaniem odpowiedniej, przemyślanej, nawet tzw. „szytej na miarę” oferty wraz z uproszczoną analizą kredytową, która funkcjonuje w leasingu. Mali i średni przedsiębiorcy z kolei spostrzegli, że proponowane rozwiązania znacznie ułatwią im prowadzenie działalności. Kluczowe korzyści, które wpłynęły na wzrost liczby użytkowników usługi wynajmu długoterminowego wśród małych firm i działalności gospodarczych, to niska miesięczna rata i opłata za rzeczywiste użytkowanie pojazdu, optymalizacja wydatków, równomierne rozłożenie kosztów na cały okres najmu, bieżące doradztwo i dobór odpowiedniego samochodu do potrzeb użytkownika, wraz z zapewnieniem ciągłości jego używania. Można stwierdzić, że rynek się do siebie dopasował: potrzeby firm CFM spotkały się z wymaganiami MSP i zastosowane rozwiązania przyniosły korzyści każdej ze stron.

 Leasing mobilny w Getin Fleet – wszystko w pakiecie

Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest usługa leasingu z serwisem przygotowana przez firmy CFM właśnie z myślą o klientach MSP. Jest to opcja umożliwiająca finansowanie nawet jednego samochodu. Leasing z serwisem (w Getin Fleet leasing mobilny) pozwala na pełne użytkowanie samochodu, ponoszenie opłat jedynie za rzeczywiste zużycie samochodu. Najistotniejsze jednak jest nieangażowanie własnych środków finansowych na zakup pojazdów firmowych, a przez to przeznaczanie ich na rozwój biznesu. Usługa wynajmu długoterminowego dla małych firm w postaci leasingu z serwisem zapewnia przedsiębiorcom stały dostęp do pojazdu – na czas naprawy otrzymuje on auto zastępcze i nie powoduje to żadnych przestojów w działalności. Kluczową kwestią w tej ofercie jest pakiet obsługi serwisowej, który daje klientowi gwarancję stałych kosztów serwisowych i umożliwia dostęp do dodatkowych usług, np.: ubezpieczenie, likwidacja szkód.

Leasing z serwisem staje się ważnym elementem oferty firm CFM. Jest przyjazny dla mniejszych podmiotów i jednocześnie pozwala im na pełne wykorzystane zalet wynajmu długoterminowego.

Rozwój CFM

Nasycenie sektora korporacji i dużych przedsiębiorców, zwrot ku małym i średnim firmom jest elementem pewnego procesu. Pewnej ewolucji, która na polskim rynku CFM powoli się rozpoczyna. Obserwując zmieniające się potrzeby różnych podmiotów, a przede wszystkim biorąc pod uwagę, że gros polskich przedsiębiorstw stanowią mikrofirmy, prognozować możemy, że rynek wynajmu w sektorze MSP będzie kluczową usługą oferowaną w branży CFM obecnie tylko dla podmiotów gospodarczych a może w przyszłości dla osób fizycznych. . Oczywiście wymaga to pewnych regulacji i przede wszystkim dojrzałości biznesowej ze strony wszystkich podmiotów uczestniczących w rynku, jednak wydaje się, że w przyszłości będzie to element przemian na rynku samochodowym. Obszarem niezagospodarowanym jest także sektor usług publicznych. W krajach Europy Zachodniej większość instytucji publicznych korzysta właśnie z wynajmu długoterminowego. Zarządzanie flotą instytucji publicznej przez wyspecjalizowaną firmę CFM pozwala na obniżenie kosztów zarówno eksploatacji, jak i administracji służbowymi pojazdami nawet o kilkadziesiąt procent – co dla budżetu państwowego jest bardzo istotne.

Wynajem samochodów jest tendencją biznesową, która coraz bardziej rozwija się na polskim rynku. Jej główne cechy czyli ekonomizacja kosztów, optymalizacja zarządzania flotą, pojazdami – a tym samym przedsiębiorstwem – to podstawowe korzyści, które są znaczące dla wszystkich podmiotów korzystających z usług CFM, niezależnie od ich wielkości. Dziś na podstawie szacunków Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, pod względem bilansu samochodów oddanych w leasing CMF stanowi ponad 45 proc. rynku klasycznego leasingu finansowego i cały czas ta wartość wzrasta. Można założyć, że dopóki będą rozwijać się przedsiębiorstwa i dopóki będą one kołem napędowym dla polskiej gospodarki, dopóty wynajem długoterminowy ma przyszłość.

Tomasz Ślepowroński

Prezes Zarządu Getin Fleet SA