Rok temu, 29 października 2013 roku,Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na działalność Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych MM Prime TFI S.A. Z inicjatywy osób prywatnych, związanych od lat z rynkiem finansowym, powstał w ten sposób pierwszy od czterech lat, niezależny od największych grup kapitałowych, fundusz inwestycyjny.

„Pierwszy rok naszej działalności, to czas wytężonej pracy nad budową silnego zespołu zarządzającego. To serce i mózg każdego funduszu. Wzmacniamy i rozbudowujemy także nasz wewnętrzny zespół zajmujący się sprzedażą oraz sieć sprzedaży zewnętrznej. Te działania pozwalają na sukcesywne zdobywanie rynku i umacnianie naszej pozycji.W pierwszym rokudziałalności uruchomiliśmy dwa fundusze aktywnie zarządzane: FIZ Depozytowy i FIZ Akcji oraz powołaliśmy pierwszy fundusz dla prywatnego inwestora znanej polskiej marki. Aby to osiągnąć, przez kilka miesięcy przygotowywaliśmy się do oficjalnej premiery i startu operacyjnego. Zbudowaliśmy zespół doświadczonych zarządzających i analityków, którzy od wielu lat kreowali politykę inwestycyjną największych instytucji finansowych w Polsce i za granicą” – podkreśla Piotr Krysztofczyk, Prezes Zarządu MM Prime TFI S.A..

MM Prime TFI stawia na wiedzę i kompetencje zespołu zarządzającego, do którego należy miedzy innymi Seweryn Masalski i Adrian Apanel, zarządzający z wieloletnim doświadczeniem zdobytym na rynku polskim i rynkach zagranicznych. Zarządzających wspiera zespół analityczny, którym kieruje Łukasz Rozbicki, również licencjonowany doradca inwestycyjny.

MM Prime TFI wyróżnia się na rynku innowacyjnym systemem opłat za zarządzanie, które dają odpowiednią motywację do działania zarządzającym funduszami, a Klientom maksymalne poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie zyski. Produkty inwestycyjne MM Prime TFI zbudowane są w oparciu o bardzo niską opłatę bazową za zarządzanie, a premia jest uzależniona od osiągniętego sukcesu inwestycyjnego dla Klientów.

Wzorem Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych stawiamy na inwestycje i obsługę Klientów na poziomie „PRIME”. MM Prime TFI chce modelem współpracy z Inwestorami zmieniać podejście do obsługi Klientów TFI na polskim rynku. Oprócz niskich stałych opłat za zarządzanie, budujemy własną sieć doradców, którzy nie tylko pozyskują Klientów, ale przede wszystkim utrzymują z nimi częsty i stały kontakt oraz wspierają w sprawach finansowych i biznesowych” – dodaje Maciej Michalski, Wiceprezes Zarządu MM Prime TFI S.A..

Specjalnością MM Prime TFI jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, przygotowywanie i zarządzanie procesami sukcesji majątkowej oraz opracowywanie strategii inwestycyjnych funduszy kapitałowych. W pierwszym roku działalności operacyjnej MM Prime TFI skupia się głównie na tworzeniu funduszy zamkniętych dedykowanych zamożnym przedsiębiorcom oraz funduszy zamkniętych zarządzających gotówką.

Spółka została założona w grudniu 2011 roku przez dwóch specjalistów z branży finansowej – Macieja Michalskiego (obecnie Wiceprezes Zarządu) oraz Pawła Lacha (obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej). Ponadto Zarząd tworzą: Piotr Krysztofczyk (Prezes) i Monika Pogorzelska (Członek Zarządu). Kadra zarządzająca MM Prime TFI przez wiele lat była zaangażowana w budowę od podstaw kilku instytucji finansowych w Polsce.

 

Więcej na stronie internetowej: www.mmprimetfi.pl