Ratownictwem chemicznym określamy dziedzinę techniki i nauki zajmującej się usuwaniem awarii oraz ich skutków w przemyśle chemicznym i transporcie chemikaliów. Tym terminem nazywa się również działania prowadzące do zabezpieczenia niekontrolowanego uwolnienia się niebezpiecznych substancji chemicznych.

W naszym kraju ratownictwo chemiczne organizowane jest przez Państwową Straż Pożarną. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy (KSRG), który funkcjonuje od 1995 roku określa podstawowe pojęcia, zasady planowania i organizacji tej dziedziny ratownictwa. KSRG wprowadza następujący podział ratownictwa chemicznego: zakres podstawowy i specjalistyczny. Jest on uzależniony od sprzętu, możliwości i wyszkolenia w zakresie ratownictwa chemicznego.

Na poziomie podstawowym zadania realizują wszystkie jednostki ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz inne podmioty współpracujące z KSRG, które zadeklarowały gotowość do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa chemicznego. Specjalistyczny zakres dzieli natomiast ratownictwo chemiczne na dwa podzakresy: działań chemicznych, które wykonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego oraz rozpoznania specjalnego realizowane przez Zastęp rozpoznania chemicznego.

Ratownicy należący do jednostek prowadzących akcje ratunkowe muszą stosować się do procedur postępowania w przypadku katastrofy oraz posiadać konkretną wiedzę i umiejętności, które trzeba zastosować w konkretnej sytuacji. Jest to między innymi zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uwzględnienie warunków atmosferycznych i otaczającej infrastruktury. Jednostki prowadzące działania ratunkowe powinny przewidywać rozwój wypadków, brać pod uwagę różne scenariusze, tak by ucierpiało jak najmniej osób. Bardzo ważna jest również organizacja i wzajemna komunikacja. Ratownicy są zobowiązani do tego, by wzajemnie się asekurować i posiadać łączność z jednostkami zaangażowanymi w działania.

Dobry, kompetentny zespół to podstawa ratownictwa chemicznego, który jednak nic nie wskóra bez profesjonalnego sprzętu, między innymi skafandrów, kombinezonów, czy kabiny do dekontaminacji. Na powodzenie akcji ratunkowej składają się więc trzy elementy: przestrzeganie procedur, wyszkoleni ratownicy i sprzęt.

Źródło:

ratownictwo chemiczne – Firemax http://firemax.pl

ratownictwo-chemiczne