Komisja Europejska doceniła projekt innowacyjnej technologii umożliwiającej produkcję 98% nadtlenku wodoru, który może być stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego lub samoistne paliwo (materiał pędny) do silników rakiet kosmicznych. Jakusz sp. z o.o., jako jedna z niewielu firm w Polsce, zdobyła już 50 tys. euro dofinansowania na rozwój pomysłu. Teraz ma szansę zdobyć dotację w wysokości blisko 2,5 miliona euro, która może przyspieszyć wdrożnie produktu na rynek nawet o 3 lata. Dotacja pochodzi z Instrumentu dla MŚP, będącego częścią największego unijnego programu wspierania innowacji – Horyzontu 2020.

O krok bliżej kosmosu

Pomorska firma pracuje nad rozwinięciem procesu produkcji 98% stężonego nadtlenku wodoru klasy HTP. Stężony nadtlenek wodoru może być wykorzystywany w silnikach rakiet kosmicznych jako materiał pędny lub utleniacz. Pomysł został opracowany i opatentowany przez naukowców z Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Rozwiązanie wyróżnia się na tle innych, ponieważ jest nie tylko innowacyjne, ale również bezpieczne i ekologiczne.  Obecnie firma zakończyła prace nad analizą możliwości wykonania projektu (Faza 1), które trwały 3 miesiące.

Fundusze z Instrumentu dla MŚP umożliwiły nam znaczne przyspieszenie prac nad projektem. W ciągu kilku miesięcy złożyliśmy wniosek, zdobyliśmy 50 tys. euro i zakończyliśmy prace przygotowawcze umożliwiające przystąpienie do kolejnego etapu” – mówi Bartosz Jakusz, Kierownik Działu Technologii Kosmicznych w Jakusz sp. z o.o. – „Prace nad studium wykonalności przebiegły bardzo sprawnie, dzięki dobrej organizacji pracy i bieżącym konsultacjom z ekspertami.”

W ramach pozyskanego grantu, firma wykonała zadania związane z oceną mocnych i słabych stron projektu, analizując przedsięwzięcie  pod kątem ekonomicznym i technicznym.  W ramach grantu można było przeprowadzić analizę rynku oraz konkurencji, ocenę ryzyka, pilotaż, szukać partnerów biznesowych oraz stworzyć studium projektowe (czyli analizę pomysłu w celu rozpoczęcia procesu inwestycyjnego).

Projekt został przygotowany przez Jakusz sp. z o.o. wspólnie z naukowcami z Instytutu Lotnictwa. Wsparcie przy napisaniu wniosku i realizacji projektu zapewniła Ateknea Solutions. W rezultacie przeprowadzonych działań powstało studium wykonalności z biznes planem, który będzie wykorzystany do aplikowania do fazy 2.

Bieg po dotacje trwa

7,7 mln euro to budżet tematu Kosmos w ramach fazy 2 Instrumentu dla MŚP  w 2015 roku.  Taka pula może zachęcić wiele europejskich firm do składania wniosków i to właśnie z nimi Jakusz sp. z o.o. będzie konkurował o zdobycie dotacji. Do tej pory w temacie Kosmos Komisja Europejska dofinansowywała maksymalnie 2 wnioski w każdym rozdaniu.

„Technologia, którą stworzyliśmy, wymaga jeszcze wykonania wielu prac m.in. przeskalowania prototypu czy zaprojektowania i adaptacji linii technologicznej. Zdobycie dofinansowania Fazy 2 pozwoli nam wykonać wszystkie prace dużo szybciej. Szacujemy, że przyspieszy wdrożenie projektu nawet o 3 lata.”–  dodaje Bartosz Jakusz –  „Zdajemy sobie sprawę, że konkurujemy z firmami z całej Europy. Projekt, z którym staramy się o dalsze dotacje z Brukseli,  jest przełomowy, dlatego naszym priorytetem było stworzenie bardzo rzetelnego wniosku o dotację.”

Warunkiem aplikacji do tej fazy jest posiadanie prototypu oraz przeprowadzonych analiz potwierdzających szansę na jego wdrożenie, które firma wykonała w fazie 1. Wygrana umożliwi innowatorowi pozyskanie blisko 2.5 mln euro, które można przeznaczyć na testowanie, prototypowanie, badania pilotażowe, miniaturyzacje, skalowanie i uzyskanie zdolności do powielania rynkowego.

 

——————————————————————

Informacje o Instrumencie dla MŚP (Horyzont 2020)

Instrument dla MŚP jest jedną z części prestiżowego programu dotacji z Brukseli, Horyzont 2020. Finansuje innowacyjne projekty realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Celem programu jest wzmocnienie innowacyjności europejskich firm i pomoc w szybszym wprowadzeniu innowacji na rynek.

W odróżnieniu od programów krajowych, o dotacje brukselskie mogą ubiegać się firmy ze wszystkich krajów członkowskich oraz wybranych krajów stowarzyszonych z UE. Wniosek jest oceniany przez niezależnych ekspertów, konkurując z projektami z innych krajów. Dotacje trafiają do najlepszych.

 

Informacje o firmie JAKUSZ sp. z o.o.

Firma JAKUSZ sp. z o.o. powstała w 1985 r. Jej zespół składa się z 54 pracowników specjalizujących się w chemii, złożonych konstrukcjach mechanicznych oraz inżynierii wojskowej.

Przdmiotem działalności Jakusz sp. z o.o. jest głównie produkcja nowoczesnych instalacj utylizacji różnego typu środków bojowych, magazynów i pojemników przeciwwybuchowych. Obecnie firma poszerzyła swoją działalność o produkcję dla branży kosmicznej, w tym  materiałów pędnych. Projekt paliwa kosmicznego (materiału pędnego) wykorzystywanego w silnikach rakiet kosmicznych, zdobył w grudniu dofinansowanie ze środków brukselskich w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020.

Firma JAKUSZ sp. z o.o. należy do grona najbardziej innowacyjnych firm w Europie, która poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego.