WARSZAWA – 1 sierpnia 2014 r. – Prologis, Inc. (NYSE: PLD), globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dziś o awansach czterech pracowników z regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Awansowano:

  • Martin PolakMartina Poláka, na stanowisko Senior Vice President & Country Manager w Czechach i na Słowacji. Martin Polák pracuje w Prologis od 2008 r. Odpowiada za wszystkie działania Prologis w zakresie budowy i wynajmu na rynku czeskim i słowackim, a także za działy zarządzania projektami, zarządzania nieruchomościami oraz finansowy. Przed związaniem się z Prologis pracował w Grupie IPEC, zajmując stanowisko dyrektora ds. obiektów logistycznych i przemysłowych. Martin Polák ukończył studia na Politechnice Słowackiej w Bratysławie z dyplomem w dziedzinie ekonomii i zarządzania w branży budowlanej.

 

  • Michal VrbaMichala Vrba, na stanowisko Director of Project Management w Czechach i na Słowacji, który odpowiada za rozbudowę nieruchomości i oddawanie do użytku wszystkich nowych budynków – w tym licznych obiektów typu BTS realizowanych pod klucz w Czechach i na Słowacji.  Michal Vrba ukończył Politechnikę Czeską w Pradze z dyplomem w dziedzinie biznesu i zarządzania w budownictwie lądowym.

 

 

  • Reanata MichalczykRenatę Michalczyk na stanowisko Head of Property Management na Polskę. W Prologis pracuje od 2010 roku. Jest doświadczonym zarządcą nieruchomości z ponad pięcioletnim stażem pracy w AIG/Lincoln, gdzie odpowiadała za budynki magazynowe zlokalizowane w Warszawie i na Śląsku. Ukończyła studia wyższe
    na Wydziale Ekonomii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na Wydziale Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej. Ma również dyplom warszawskiej Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w dziedzinie zarządzania nieruchomościami.

 

  • Michal PtaszynskiMichała Ptaszyńskiego, któryobjął stanowisko Dyrektora w nowoutworzonym dzialeLand & Development zarządzanego przez Ewę Zawadzką, Vice President i Head of Land & Development. Wspólnie z zespołem odpowiadać będzie za zakup gruntów pod nowe inwestycje oraz pozyskiwanie i inicjowanie nowych inwestycji firmy. Związany z Prologis od 2011 roku. Wcześniej zajmował kierownicze stanowiska w Agencji Rozwoju Pomorza i gdańskiej firmie deweloperskiej Torus. Jest absolwentem wydziału Geodezji i Gospodarki Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie i ma licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz certyfikat CCIM (Certified Commercial Investment Member).

„Awanse to naturalna konsekwencja rozwoju firmy i pracowników” – powiedział Ben Bannatyne, Managing Director & Regional Head CEE w Prologis. „Cieszymy się, że nasza firma ma zaangażowany i kompetentny zespół, który swoim doświadczeniem i ekspercką wiedzą wspiera także naszych klientów.”

 

Działając aktywnie w pięciu krajach w regionie (Polska, Czechy, Węgry, Słowacja i Rumunia) z portfolio ponad 3,7 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 30 czerwca 2014 roku).

 

 

O Prologis

Prologis, Inc., jest wiodącym właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości przemysłowych, działającym na rynku globalnym oraz na rynkach regionalnych w obu Amerykach, Europie i Azji. Prologis jest właścicielem lub inwestorem (w ujęciu skonsolidowanym lub poprzez nieskonsolidowane spółki joint venture) nieruchomości i projektów deweloperskich o oczekiwanej łącznej powierzchni 53 milionów metrów kwadratowych w 21 krajach (stan na 30 czerwca 2014 roku). Wśród ponad 4 700 klientów, którym firma wynajmuje nowoczesne obiekty dystrybucyjne, są między innymi przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy z branży handlu detalicznego, firmy transportowe, zewnętrzni dostawcy usług logistycznych oraz inne przedsiębiorstwa.